Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidie voor een steunpunt bovenlokale cultuurwerking

Wat

Om de werking van een kwalitatief, duurzaam en divers bovenlokaal cultuurlandschap te stimuleren, wordt een steunpunt gesubsidieerd door de Vlaamse Regering. De werkingssubsidie voor een steunpunt bovenlokale cultuurwerking bestaat uit een subsidiëring gedurende vijf jaar van een kern van personeelsleden, een jaarlijkse basistoelage voor de werking en een subsidiëring op grond van werkelijk gepresteerde activiteiten.

Een steunpunt is een centrum van expertise. Het heeft als doel individuen, organisaties en besturen te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur, en de ontwikkeling van het lokale en bovenlokale culturele veld als geheel te stimuleren om de doelstellingen, vermeld in dit decreet, te bereiken.

Toegekende subsidies

Tot en met 1 november 2019 konden kandidaten een aanvraag indienen.

Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur vzw, roepnaam OP/TIL, was de enige organisatie die een dossier indiende. Dat werd door de beoordelingscommissie positief geadviseerd en op de Ministerraad van 27 maart 2020 goedgekeurd. OP/TIL ontvangt tijdens deze beleidsperiode een jaarlijkse werkingssubsidie van 920.000 euro.

OP/TIL zal de doelstellingen van het decreet mee helpen realiseren en vormgeven. Daarbij focust het steunpunt op de ontwikkeling en verspreiding van bovenlokale cultuurpraktijken. Informatie, ondersteuning en inspiratie zijn de sleutelwoorden waarrond de werking wordt opgebouwd.

OP/TIL getuigt van ambitie, is gemotiveerd om het veld te ondersteunen en verder uit te bouwen en stelt zich op als een flexibele organisatie die maatwerk wil leveren.

Op cultuuroptil.be vind je alles over de organisatie zelf, hun concrete acties en de medewerkers.

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier