Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Commissies

Het  Circusdecreet van 1 maart 2019 bepaalt in artikel 10 dat de Vlaamse Regering twee beoordelingscommissies samenstelt en benoemt.

 • Een eerste commissie moet instaan voor de advisering over de toekenning van werkingssubsidies aan werkplaatsen, circusateliers en circusgezelschappen, en over de toekenning van projectsubsidies voor creatie en spreiding van circuskunstproducties en voor festivals. De commissieleden worden aangesteld voor een periode van vijf jaar.
 • Een tweede commissie moet per beoordelingsronde, dat is om de vijf jaar, advies uitbrengen over de subsidieaanvraag van een of meerdere organisaties die als Circuscentrum willen optreden.

Voor beide commissies geldt dat beoordelaars maximaal twee opeenvolgende mandaten kunnen vervullen. Na die periode wordt opnieuw een commissie samengesteld. Kandidaten kunnen zich registreren op Iedereen kan zetelen.

De administratie (team Sociaal-cultureel Werk en Jeugdwerk) verzorgt het secretariaat van de beoordelingscommissies.

Samenstelling beoordelingscommissies

De leden van de commissie zijn deskundigen uit het werkveld. Bij de aanstelling van de leden gaat er bijzondere aandacht naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de commissie en naar objectiviteit. Ook decretaal vastgelegde onverenigbaarheden zijn bepalend.

Beoordeling beleidsplannen werkplaatsen, circusateliers, circusgezelschappen
Beoordeling projecten creatie & spreiding, festivals
Beoordeling beleidsplan Circuscentrum
 • Aukelyn Allary
 • Hugo Bergs
 • Marc Boon
 • Emma Ketels
 • Tom Lazou
 • Hanna Mampuys
 • Nele Roels
 • Hanne Vandersteene
 • Johanna van Goor
 • Alexander Wijsen
 • Marc Eysink Smeets
 • Vincent Focquet
 • Kathleen Keymeulen
 • Esther Maas
 • Marleen Platteau
 • Alexander Wijsen
 • Daan Yperman

Taak beoordelingscommissies

De beoordelingscommissies circuskunsten spreken zich uit over de inhoud en de kwaliteit van de ingediende subsidiedossiers. Ze hanteren daarbij de vereisten en criteria die zijn opgenomen in de geldende regelgeving. Ze stellen een gezamenlijk advies op, en waar decretaal vereist, ook een preadvies.

De commissie die instaat voor de beoordeling van circuswerkplaatsen, -ateliers en -gezelschappen, moet elke (ontvankelijke) aanvrager binnen elk van die categorieën horen.

De commissieleden kunnen het initiatief nemen om een aanvrager te contacteren of te bezoeken, óf die taak overlaten aan het secretariaat.