Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkplaats immaterieel erfgoed

Werkplaats immaterieel erfgoed wil de immaterieel-erfgoedsector in Vlaanderen ondersteunen en versterken. Hiervoor zetten ze concreet in op praktijkbegeleiding, duiding, communicatieacties en themacampagnes, advies, ontmoetingsmomenten, workshops en vormingen, lerende netwerken, pilootprojecten, methodiekhandleidingen, doorverwijzingen en internationale samenwerkingsverbanden.

De focus ligt op vier beleidslijnen:

  • Verbreden en verbeelden van immaterieel erfgoed: de zichtbaarheid, beeldvorming en het bewustzijn van immaterieel erfgoed maatschappelijk verbreden en diverser (laten) invullen.
  • Doorgeven van immaterieel erfgoed: het in de kijker zetten, documenteren, actief doorgeven, actualiseren, … kortom: het borgen van kleine en grote praktijken en dat versterken bij immaterieel-erfgoedgemeenschappen en in de brede cultureel-erfgoedsector.
  • Vernieuwen van immaterieel-erfgoedwerking: pilootprojecten immaterieel-erfgoedwerking stimuleren, kennisontwikkeling aanwakkeren en delen, en internationaal gangmaker zijn.
  • Uitbouwen van een duurzame & gedeelde organisatie: een werking realiseren en beheren met engagement voor samenwerken in diversiteit en duurzaam samenleven.