Overslaan en naar de inhoud gaan

Visienota ICE

De visietekst 'Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed’ (2010) beschrijft de rollen die de Vlaamse overheid opneemt:

  • faciliteren: we ondersteunen en stimuleren samenwerking en capaciteitsopbouw om de erfgoedgemeenschappen voldoende kennis en informatie te geven om immaterieel cultureel erfgoed (ICE) te herkennen, te benoemen en proactief in te zetten op het doorgeven ervan.
     
  • stimuleren van internationale beleidsvorming en samenwerking: we voeren niet alleen de UNESCO-Conventie van 2003 in Vlaanderen uit, maar werken ook samen met andere gouvernementele en niet-gouvernementele actoren om de instrumenten te verbeteren en ervaringen uit te wisselen.
     
  • bewaken van de kwaliteit en modereren: we bewaken of de beleidslijnen kwaliteitsvol worden uitgevoerd en of de verschillende elementen het juiste effect bereiken.