Overslaan en naar de inhoud gaan

Oproep: word een van onze nieuwe experten cultureel erfgoed

Het departement zoekt nieuwe experten die zich voor vijf jaar willen engageren om de Vlaamse minister van Cultuur actief te adviseren en het cultureel-erfgoedbeleid mee vorm te geven.  

Ontdek hieronder waarom onze huidige experten Frank, Sanne, Jeroen en Lies zich inzetten als expert cultureel erfgoed. 

Wie kan expert worden?

Een goede expert  

 • heeft een passie voor cultureel erfgoed en ervaring in de cultureel-erfgoedsector of aanverwante sectoren;
 • kan vanuit een open en constructieve blik een gefundeerde mening formuleren.  

Wie kan geen expert worden?

Een rol als expert cultureel erfgoed kun je niet combineren met de volgende functies:  

 • een verkozen politiek mandaat 

 • medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet 

 • personeelslid in dienst van de Vlaamse overheid dat in het kader van zijn functie betrokken is bij de uitvoering van dit decreet 

 • personeelslid of lid van de raad van bestuur van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

 • personeelslid of lid van de raad van bestuur van een belangenbehartiger uit het cultureel-erfgoedveld

 • lid van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

Wat doet een expert?

Een expert cultureel erfgoed beoordeelt aanvraagdossiers voor  

 • werkingssubsidies 

 • projecten  

 • of kwaliteitslabels 
   

Het beoordelen van aanvraagdossiers voor werkingssubsidies gebeurt via tijdelijke beoordelingscommissies. Commissiewerk is groepswerk. Samen met andere experten adviseer je de minister over de ingediende aanvragen. Het is een intens traject waarvoor veel engagement nodig is, maar het verruimt je blik op de sector én je professioneel netwerk. De beoordelingscommissies voor de volgende erfgoedronde (2024-2028) zullen actief zijn in het voorjaar van 2023.  
 

Bij het beoordelen van aanvragen voor projectsubsidies of kwaliteitslabels kun je ten volle je expertise inzetten. Jouw insteek wordt meegenomen in het advies aan de minister. Je maakt kennis met nieuwe initiatieven en actoren in de sector. De werklast ligt lager, omdat de dossiers minder uitgebreid zijn en je de adviesopdracht flexibel kan inpassen in je agenda. Aanvragen voor projectsubsidies worden halfjaarlijks behandeld en kwaliteitslabels jaarlijks. 

Welk soort expertise zoeken we?

We zoeken  

 • experten met een brede blik op de cultureel-erfgoedsector 

 • mensen met expertise rond een specifiek thema, zoals het digitaliseren van cultureel erfgoed, collectiezorg, diversiteit en meerstemmigheid ... 

 • experten met ervaring in aanverwante sectoren 

 • experten met zakelijke expertise in de culturele sector 

Hoeveel experten zoeken we?

Het departement zoekt 250 experten. 

We mikken op een brede en diverse groep op gebied van inhoudelijke expertise en op vlak van leeftijd, gender en afkomst.  

Wat krijg je ervoor in de plaats?

Als expert  

 • verruim je je blik op de sector; 

 • maak je kennis met nieuwe initiatieven;  

 • doe je inspiratie op; 

 • heb je een impact op de sector; 

 • leer je gepassioneerde collega’s kennen; 

 • en krijg je uiteraard een vergoeding

Stel je kandidaat

Kom onze pool van experten versterken en kandideer tussen 21 april en 6 juni 2022 via KIOSK. Hoe je dat doet, ontdek je stap voor stap in deze handleiding. Hou alvast je CV klaar.

Heb je een voorkeur om aanvragen voor werkingssubsidies, projecten of kwaliteitslabels te beoordelen? Vermeld dit zeker in je kandidatuur. 

Alle kandidaturen worden zorgvuldig gescreend. De geschikte kandidaten worden daarna door de Vlaamse minister van Cultuur als experten benoemd. De nieuwe pool van experten gaat aan de slag vanaf 1 september 2022

Nuttig om te weten: een benoeming als expert houdt geen directe engagementen in. Pas na je benoeming zullen we je vragen om op te treden als expert. Op iedere vraag kun je positief of negatief antwoorden. 

Vragen?

Op de online infosessie van 17 mei 2022 (14 - 15 u.) krijg je alle nodige informatie over de oproep en kun je rechtstreeks vragen stellen aan onze medewerkers. 

Meer info nodig? Contacteer het team Cultureel Erfgoed via cultureelerfgoed@vlaanderen.be. 

Ondersteuning nodig bij het inloggen op KIOSK? Bekijk de info op deze pagina.

man voor whiteboard met veel tekst