Overslaan en naar de inhoud gaan

Pool van experten

De leden van de pool van experten worden aangesteld voor hun expertise in verschillende aspecten van het cultureel-erfgoedveld.

Uit de pool worden, rekening houdend met de expertise die vereist is om de ingediende aanvragen te adviseren, tijdelijke beoordelingscommissies samengesteld.

De beoordelingscommissies adviseren over:

  • de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling;
  • aanvragen voor landelijke of regionale indeling;
  • aanvragen voor werkingssubsidies.

De leden uit de pool staan het Departement Cultuur, Jeugd en Media ook bij voor:

  • de advisering van aanvragen voor kwaliteitslabels;
  • de advisering van aanvragen voor projectsubsidies;
  • de evaluatie van werkingssubsidies;
  • de evaluatie van kwaliteitslabels.

Voor de advisering over de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling bevat de beoordelingscommissie, naast leden uit de pool van experten, bijkomende leden met ervaring in het buitenland.

Overzicht leden van de pool van experten (pdf)