Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Innovatiemechanisme

Je kunt geen aanvraag meer indienen voor het Innovatiemechanisme. De middelen voor het Innovatiemechanisme zijn sinds 29 oktober uitgeput. 

Heb je nog andere vragen over deze subsidie? Raadpleeg het document met veelgestelde vragenVind je het antwoord daar niet terug? Bel naar het gratis nummer 1700 of stuur een e-mail via het contactformulier.

Wat

Hoe stoom je je als culturele ondernemer klaar voor de toekomst? Door de coronacrisis lag het culturele leven geruime tijd stil. Het dwong de culturele sector ook om zijn traditionele manier van werken te herzien en creatief aan de slag te gaan. Maar hoe kunnen we (sommige van) die veranderingen duurzaam verankeren? Hoe kun je je culturele businessmodel toekomstgericht transformeren?

Om de cultuursector de ruimte te geven om hierover na te denken, lanceert de Vlaamse overheid het Innovatiemechanisme. Dat is een eenmalige forfaitaire subsidie die je als professional in de cultuursector kunt aanvragen om jouw businessmodel te innoveren.

De subsidie is gekoppeld aan een zelfevaluatietool. Via die tool kom je te weten waar mogelijke innovatiekansen liggen en kun je er actief op inspelen. Wil je alvast wat inspiratie opdoen, lees dan gerust de startnota erop na.

Onder innovatie verstaan we: het origineel vernieuwen van producten, diensten, methoden, markten, organisatievormen, marketingmethoden en werkprocessen, of enkele eigenschappen daarvan. Innovatie betreft dus een vernieuwend idee, inclusief de exploitatie van dat idee.

Onder cultureel businessmodel verstaan we: de manier waarop een culturele organisatie een bepaalde waarde creëert, die aan haar 'klanten' levert , en hoe ze daarmee opbrengsten genereert. Of kortweg: hoe je als culturele ondernemer je activiteiten organiseert en je klanten van dienst bent.

Voor wie

Rechtspersonen, eenmanszaken en natuurlijke personen komen in aanmerking voor het Innovatiemechanisme als ze aan de voorwaarden voldoen beschreven in het reglement.

Rechtspersonen en eenmanszaken:

  • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Jouw organisatie of eenmanszaak is op het ogenblik van de aanvraag actief en is niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.  
  • Je bent actief binnen een van deze NACEBEL-codes en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
  • Jouw organisatie of eenmanszaak heeft voor 15 september 2021 geen aanvraag ingediend bij de kmo-portefeuille van VLAIO voor het begrotingsjaar 2021. 

Loontrekkenden:

  • Jouw woonplaats ligt in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  

EN

  • Je levert prestaties als kunstenaar en je hebt binnen de referentieperiode van 1 januari 2019 tot de aanvraagdatum minimaal 60 arbeidsdagen (of gelijkwaardig op basis van de cachetregeling) artistiek gewerkt. 

OF

  • Je hebt minimaal 60 arbeidsdagen gepresteerd binnen de referentieperiode van 1 januari 2019 tot de aanvraagdatum binnen een van de hieronder opgesomde paritaire comités: PC 304, PC 200, PC 227, PC 303, PC 329.

OF

  • Je hebt minimaal 60 arbeidsdagen gepresteerd binnen de referentieperiode van 1 januari 2019 tot de aanvraagdatum via een interimkantoor voor een opdrachtgever die gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad van wie de activiteiten vallen binnen de opgesomde NACEBEL-codes

Hoeveel

Het Innovatiemechanisme is een eenmalige forfaitaire subsidie die dient om kosten voor diensten en/of lonen te dekken, verbonden aan de innovatie van je businessmodel. Investeringen en afschrijvingen zijn altijd uitgesloten. De subsidie bedraagt: 

  • 7500 euro voor een organisatie.
  • 2750 euro voor een eenmanszaak of loontrekkende.

Het totale beschikbare budget voor het Innovatiemechanisme bedraagt 5 miljoen euro.

Voorwaarden

Raadpleeg het reglement en het document met veelgestelde vragen voor meer uitleg over de voorwaarden.

Vul ook het verplichte formulier in met betrekking tot de de-minimissteun en bewaar dit voor de subsidieaanvraag.

Heb je nog vragen? Bel naar het gratis nummer 1700 of stuur een e-mail via het contactformulier.

Hoe en wanneer aanvragen

Je kunt geen aanvraag meer indienen voor het Innovatiemechanisme. De middelen zijn sinds 29 oktober uitgeput.

Beoordeling

Nadat je jouw aanvraag hebt ingediend, zal het Departement Cultuur, Jeugd en Media zo snel mogelijk onderzoeken of je voldoet aan de voorwaarden en beslissen of je recht hebt op de subsidie van het Innovatiemechanisme. Je moet bovendien een verklaring op eer afleggen bij de aanvraagprocedure: zo bevestig je dat al de gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Toekenning en uitbetaling

De premie wordt uitbetaald na goedkeuring van de aanvraag door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en wordt in één keer op een rekeningnummer in SEPA-formaat (IBAN-rekeningnummer met BIC-code) op naam van de begunstigde gestort.

Als achteraf blijkt dat je valse informatie hebt doorgegeven, je niet voldeed aan de voorwaarden of je de verantwoording niet of onvolledig hebt ingevuld, moet je de subsidie terugbetalen aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Na toekenning

Na de toekenning krijg je tot en met 1 maart 2022 de tijd om een verantwoording in te vullen.

De verantwoording indienen doe je via deze applicatie. Net als bij de aanvraag meld je je aan met je e-ID. Je logt opnieuw in als wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie. Bekijk ook zeker de FAQ voor vragen over de verantwoording.

Vragen

Heb je nog andere vragen over deze subsidie? Raadpleeg het document met veelgestelde vragen.

Vind je het antwoord daar niet terug? Bel naar het gratis nummer 1700 of stuur een e-mail via het contactformulier.