Overslaan en naar de inhoud gaan

Ars Electronica Futurelab - Linz

Het Ars Electronica Futurelab is een atelier en laboratorium voor kunst en onderzoek. De Ars Electronica’s denktank doet aan onderzoek en ontwikkeling op het raakvlak van kunst, technologie en maatschappij sinds 1996. Artificiële intelligentie, robotics, media architecture, interactieve technologieën, nieuwe vormen van esthetische expressie en swarm intelligence zijn enkele van de toonaangevende fenomenen waarop het team van Futurelab zich focust.

Een ander kernelement uit de missie van Futurelab is speculatieve toekomstscenario’s vertalen in artistieke, experimentele vormen. Het doel is de uitkomst ervan toegankelijk maken voor het brede publiek en een discussie over de sociale implicaties van deze scenario’s op te starten.

Het werk van het Ars Electronica Futurelab wordt uitgevoerd in samenwerking met een breed en divers netwerk van partners uit de privésector, de creatieve economie en de kunst en academische wereld en het bredere educatieve veld.

Hun aanpak is gebaseerd op transdisciplinair onderzoek en werk. Het team verenigt een grote diversiteit aan deskundigheden en vaardigheden. Samenwerking met internationale artiesten en wetenschappers vormen een kernelement van deze aanpak. Ars Electronica Futurelab focust op bepaalde onderzoeksgebieden: Poetic Systems, Robotinity, Converged Reality,Virtual Environments, Extended Stages, Functional Aesthetics, Creative Catalysts en meer.

Ondersteuning

Ars Electronica Futurelab biedt residenten de steun van een aangeduide expert in het domein van mediakunst, software-ontwikkeling, future studies, artificiële intelligentie, interaction design, participatieve tentoonstellingen, virtual reality of real-time graphics. Ars Electronica Futurelab voorziet mentorschap en een omgeving die de realisatie van complex werk ondersteunt van begin tot einde. Deze residentie beschikt niet over eigen accommodatie, maar biedt ondersteuning bij het vinden van een geschikt verblijf. De kosten voor het verblijf worden gedragen door de resident zelf vanuit de toegekende residentietoelage.

Wie kan aanvragen

Ars Electronica Futurelab ondersteunt kunstenaarsresidenties in alle disciplines en voor vormen van interactieve kunst, artistiek onderzoek en andere kunstpraktijken die een connectie hebben met digitale kunst en die focussen op vragen over onze toekomst en hoe die vormgegeven wordt.

Ars Electronica Futurelab is op zoek naar projecten die “out of the box” zijn, die onbekend terrein van digitale systemen gecreëerd door mensen verkennen en die vanuit kunst over onze eigen muren kijkt om zo vast te stellen wat mogelijk is en hoe we dan kunnen overtreffen. Uit welke box wil jij uitbreken?

Duurtijd en timing

Ars Electronica Futurelab biedt een residentie aan voor een periode van 21 nachten in de periode van 1 juli 2023 t.e.m. 15 december 2023.

De precieze periode wordt beslist in samenspraak tussen de resident en Ars Electronica Futurelab. Geef daarom duidelijk aan wat voor soort ondersteuning je nodig hebt en wat jouw ideale timing zou zijn.

Financiële ondersteuning

Residenten kunnen een financiële bijdrage krijgen voor leefkosten (€1.500), reiskosten (€800) en een productiebudget (€5.000).

Selectiecriteria

De selectiecriteria zijn:

  • de kwaliteit van het ingediende voorstel;
  • de groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre;
  • de meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de aanvrager. Geef aan wat voor ondersteuning je nodig hebt, zodat Ars Electronica Futurelab de haalbaarheid van de residentie kan inschatten.

Selectieprocedure

De aanvragen worden beoordeeld door Ars Electronica Futurelab en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Hoe aanvragen

Dien in via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Nederlands en het Engels opgesteld zijn. Voor de aanvraag in het Engels gebruik je het formulier (docx) dat je volledig ingevuld bij je aanvraag in KIOSK moet uploaden.

Wanneer aanvragen

Dien jouw aanvraag uiterlijk op 15 september 2022 in. De oproep wordt gelanceerd op 29 juni 2022.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier