Overslaan en naar de inhoud gaan

Medialab Matadero - Madrid

Medialab Matadero is een publieke werkplaats die focust op productie, onderzoek en spreiding van culturele projecten. Deze projecten onderzoeken diverse vormen van ‘experimenteel en samenwerkend leren’ eigen aan de komst van digitale netwerken. Het Departement van Cultuur en Sport van de stad Madrid is eigenaar van het lab. De stad wil creatieve productie en artistieke projecten stimuleren die burgerparticipatie en interdisciplinaire samenwerking mogelijk maken.

Ondersteuning

Je hebt toegang tot een gedeelde modulaire werkplek op de site van Medialab Matadero. Afhankelijk van de noden van jouw project, stelt Medialab Matadero je een van hun medewerkers ter beschikking om je te ondersteunen bij jouw onderzoek of project.

Je bent als resident zelf verantwoordelijk voor het vinden van accommodatie. Geef dus duidelijk aan in je aanvraag met hoeveel personen je precies komt, zodat we daar rekening mee kunnen houden bij de budgettoekenning.

Wie kan aanvragen

Medialab stelt een aantal onderwerpen voor waarrond je in samenwerkingsverband werkt. Medialab werkt reeds rond deze thema’s en zoekt naar residenten die zich graag in deze lopende onderzoeksonderwerpen inschrijven met een geheel eigen bijdrage waarop achteraf door anderen verder gewerkt kan worden:

 • DIY satellites to study the atmosphere of Madrid
  Een onderzoeksproject samen met het Citizen Science laboratory (CiciLab)
  Het project wil mini-satellieten bouwen die de lucht van Madrid kunnen onderzoeken: het meten van CO2-waardes, UV- straling, geluidsvervuiling, etc. Deze mini-systemen zullen in de atmosfeer gelanceerd worden en verzamelen data die in een later stadium door de inwoners van de stad kritisch geanalyseerd worden.
 • Computational linguistics: towards a free corpus management tool.
  Onderzoeksproject geassocieerd met het Open Data Laboratory (DataLab)
  Dit project wil een gratis en toereikende tool voor de gemeenschap ontwikkelen op het gebied van Natural Language Processing (PLN). Natural Language Processing is de interactie tussen computers en menselijke (natuurlijke) talen.
 • Territories inhabited and desired by women
  Onderzoeksproject geassocieerd met het Citizen Innovation Laboratory (InCiLab)
  Het project analyseert de verschillende levensstijlen van vrouwen in relatie met hun omgeving en wil collectieve kennis opbouwen over die omgeving en een collaboratieve social mapping genereren.
 • Prototyping the story
  Onderzoeksproject geassocieerd met het Creative Prototyping Laboratory (PrototipaLab)
  Het project wil lokale gemeenschappen meenemen in het ontwerp en het maakproces van tools op basis van hun noden, woede en emoties, zodat de gegenereerde prototypes door hen gehost kunnen worden. Op deze manier wil het lab een netwerk van gemeenschappen, verenigingen en groepen genereren die ervaringen en kennis kunnen delen.
 • Decreased Reality The audiovisual language in the limits of its perception.
  Onderzoeksproject geassocieerd met het Audio/Video Experimentation Laboratory (AVLab)
  Het project vertrekt vanuit de ervaringen van mensen met een zintuiglijke beperking en wil het audiovisuele als taal onderzoeken en ter discussie stellen. Het wil eveneens collectieve vormen van creatie voorstellen die aangenomen kunnen worden door mensen met deze beperkingen voor de productie van audiovisuele verhalen of vertellingen.
  Het project wil het debat versterken over de manier waarop audiovisuele content waargenomen wordt door mensen met zintuiglijke beperkingen en de manier waarop ze die ervaren en min of meer autonoom kunnen aannemen als expressieve en creatieve tools, waardoor ze auteurs en makers worden.
 • Citizen narratives on the SDO’s and the 2030 agenda
  Onderzoeksproject geassocieerd met het Collective Intelligence Laboratory for Democratic Participation (ParticipaLab)
  Het doel is analyseren hoe de processen van collectieve kennisopbouw, referentiële theoretische kaders en nieuwe narratieven van burgerschap genereren die de publieke overheid zou moeten incorpereren, vooral op het vlak van de implementatie van de SDG’s (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN die van de wereld een betere plek willen maken tegen 2030) door de stad Madrid. Door nieuwe technologieën zoals virtual mapping, kunnen initiatieven gelinkt aan de SDG’s en een taal die dichtbij de dagelijkse realiteit van de burgers in Madrid staat, gevonden worden.

Je dient in als individu en staat open voor samenwerking op vlak onderzoek en in de praktijk.

Medialab Matadero wil de ontwikkeling van open, goed gedocumenteerde, aanpasbare en reproduceerbare culturele projecten stimuleren. Daarom vraagt Medialab Matadero de resident om:

 • zijn/haar project open te stellen voor samenwerking; 
 • om liefst met open licenties te werken en om de code toegankelijk te maken zodat anderen het project verder kunnen ontwikkelen;
 • om een presentatie van de resultaten te maken en om een video-interview op te nemen als documentatie op het web.

Duurtijd en timing

Medialab Matadero biedt een residentie aan voor een periode van 28 nachten in de periode van 1 januari 2023 t.e.m. 15 december 2023.

De precieze periode wordt beslist in samenspraak tussen de resident en Medialab Matadero. Geef daarom duidelijk aan wat voor soort ondersteuning je nodig hebt wat je ideale timing zou zijn.

Financiële ondersteuning

 • Een bijdrage van 2.000 euro voor leefkosten;
 • Een bijdrage in de reiskosten van 600 euro;
 • Een productiebudget van 7.000 euro.

Selectiecriteria

 • Kwaliteit van het ingediende voorstel;
 • Groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre;
 • Meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de aanvrager. Geef aan wat voor ondersteuning u nodig hebt, zodat Medialab Matadero de haalbaarheid van de residentie kan inschatten.

Selectieprocedure

De aanvragen worden beoordeeld door Medialab Matadero en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Hoe aanvragen

Dien in via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Nederlands en het Engels zijn. Voor de aanvraag in het Engels gebruik je het formulier (docx) dat je volledig ingevuld bij je aanvraag in KIOSK moet uploaden.

Wanneer aanvragen

Dien jouw aanvraag uiterlijk op 15 september 2022 in. De oproep wordt gelanceerd op 29 juni 2022.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier