Overslaan en naar de inhoud gaan

Zelfevaluatietool digitale maturiteit

Packed vzw ontwikkelde op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en op basis van input van een brede vertegenwoordiging uit de cultuursector het concept en de inhoud uit van de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit. De tool werd in januari 2019 gelanceerd en wordt actief ondersteund door meemoo, Vlaams instituut voor het archief.

Digitale maturiteit is de mate waarin digitale technologie wordt geïmplementeerd in culturele organisaties op het vlak van informatiebeheer, beleid, procesmanagement, samenwerking en dienstverlening. Een digitaal mature organisatie hoeft niet noodzakelijk alles maximaal digitaal te doen. Belangrijk is dat organisaties op een doordachte manier omgaan met digitale evoluties en er mee aan de slag gaan waar dat nuttig is. 

Met de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit kunnen organisaties uit het brede culturele veld in Vlaanderen en Brussel hun digitale maturiteit meten en vergelijken met die van andere gelijkaardige organisaties in de sector. Digitale technologieën transformeren de productie, distributie en beleving van cultuur steeds verder. Organisaties herdenken en innoveren dan ook best hun rol, opdracht en werkwijzen. De tool helpt organisaties hiermee op pad en werkt als een kompas dat aangeeft hoever organisaties al staan en hoe ze kunnen werken aan hun digitale maturiteit.

Vragen

Heb je vragen over digitale cultuur? Neem contact op met Hans van der Linden.