Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Sectoronderzoek

Doorlichting audiovisueel beleid (2021)

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media hebben onderzoekers van de Vlaamse Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen het Vlaamse audiovisuele beleid, inclusief het gamebeleid, doorgelicht.

De doorlichting omvat

  • een analyse van belangrijke trends en behoeften in de audiovisuele en gamesector
  • een analyse en evaluatie van het Vlaams Audiovisueel Fonds
  • een analyse van de stimuleringsregeling voor dienstenverdelers
  • een analyse van de investeringsverplichting voor niet-lineaire omroeporganisaties.

Onderzoeksrapport Filmeducatie in Vlaanderen (2021)

Dit onderzoekrapport neemt filmeducatie in Vlaanderen onder de loep. Naast enkele reflecties over filmeducatie in Vlaanderen anno 2021, bevat de studie een analyse van het lopende beleid en de vertaling van dat beleid in structuren en maatregelen. Daarnaast worden aanbevelingen voor beleid en praktijk geformuleerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd ter voorbereiding van de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst (2022-2025) met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Het rapport geeft dan ook bijzondere aandacht aan de positie en rol van het VAF op vlak van filmeducatie.

Landschapstekening Kunsten (2019)

Elke vijf jaar, bij het begin van een nieuwe politieke legislatuur, maakt Kunstenpunt een Landschapstekening Kunsten. De Landschapstekening Kunsten 2019 werpt licht op trends en ontwikkelingen in het professionele Vlaamse kunstenlandschap op een manier die toekomstdenken mogelijk maakt.

European movies on the move (2019)

Via de OMC-methodologie (open method of coordination) stelde een groep experten binnen de Europese Unie een aantal aanbevelingen en beste praktijken op ter bevordering van de verspreiding van Europese films. Bredere verspreiding leidt immers tot betere marktopportuniteiten voor Europese producties en versterkt de algemene competitiviteit van de Europese audiovisuele sector.

Leefbaarheid van productie, aggregatie en distributie van audiovisuele content in Vlaanderen (2018)

In opdracht van de minister van Media en het Departement Cultuur, Jeugd en Media onderzocht Econopolis samen met IMEC-SMIT-VUB de wijzigende trends in het Vlaamse media-ecosysteem. Het onderzoeksrapport bevat o.a. een analyse van het kijkgedrag in Vlaanderen, de diverse formules om audiovisuele content te consumeren, de valorisatietrends, inclusief de impact van het uitgesteld kijken op advertentie-inkomsten, en mogelijke beleidspistes en sectorinitiatieven om het lokale, Vlaamse media-ecosysteem duurzaam te verankeren en te versterken, met inachtneming van de kwaliteit, diversiteit en creativiteit in het aanbod.

Vlaamse film in cijfers en VAF in cijfers

Het Vlaams Audiovisueel Fonds verleent via haar website actuele informatie over haar subsidieverlening en over de algemene prestaties van de Vlaamse films.