Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Multilaterale samenwerking

De Vlaamse culturele sector wordt beïnvloed en geïnspireerd door richtinggevende kaders en tendensen die zich op internationaal en multilateraal niveau voordoen. Tegelijk voedt Vlaanderen via haar vertegenwoordiging in de multilaterale fora het debat en bepaalt het mee de richting van deze ontwikkelingen. 

Vlaanderen onderhandelde over en ratificeerde binnen een Belgische context verdragen in het kader van de Raad van Europa en de UNESCO. Deze verdragen brengen verplichtingen mee, maar bijna even belangrijk is de "soft law" die via gedragscodes, aanbevelingen en charters ontwikkeld wordt en mee de context schept van het Vlaamse beleid.