Overslaan en naar de inhoud gaan

Kenniscentrum Cultuuronderzoek

Op 1 april 2023 ging het nieuwe Kenniscentrum Cultuuronderzoek van start, het wetenschappelijk steunpunt voor beleidsrelevant cultuuronderzoek. 

Het nieuwe kenniscentrum is een consortium dat bestaat uit de onderzoeksgroepen CUDOS van de UGent en TOR van de VUB. Het ondersteunt en versterkt de culturele beleidsvoering van de Vlaamse overheid door onderzoeken die relevant zijn voor die beleidsvoering te ontwikkelen, te verzamelen en te ontsluiten. De beheersovereenkomst met het Kenniscentrum loopt van 1 april 2023 tot en met 31 december 2027.

Het Kenniscentrum Cultuuronderzoek wordt gefinancierd vanuit de begroting van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Media voor een bedrag van maximaal 299.500 euro per jaar. Omdat het Kenniscentrum van start ging in het tweede kwartaal van 2023 zal voor het eerste jaar 3/4de van het jaarbudget worden toegekend.

  Drieledige opdracht

  Het Kenniscentrum heeft een drieledige opdracht.

  1. Het Kenniscentrum ontwikkelt een eigen onderzoeksprogramma dat aansluit bij de kennisnoden van het cultuurbeleid. Het zal drie onderzoekslijnen uitwerken:
   1. Cultuurparticipatie in Vlaanderen, met onder meer verdere analyses op de laatste participatiesurvey die tussen 2020 en 2022 werd afgenomen en de evaluatie van de participatiesurvey met het oog op een volgende participatiesurvey in 2028 of 2029.
   2. Cultuuractiviteiten en hun bereik waarbij het Kenniscentrum het in 2018 uitgevoerde publieksonderzoek voor de musea verderzet, nu aangevuld met meer experimenteel onderzoek. Daarnaast zal het Kenniscentrum haar publieksonderzoek uitbreiden in de richting van de podiumkunsten (theater, dans, muziek en circus).
   3. De waarde van cultuur, een onderzoekslijn die verderbouwt op het onderzoek van Pascal Gielen van 2014. Het Kenniscentrum gaat voor deze onderzoekslijn op zoek naar de intrinsieke waarde van cultuur en naar de waarde van cultuur op economisch, sociaal, cultureel en psychologisch vlak.  
  1. Het Kenniscentrum onderzoekt hoe het Onderzoeksplatform Cultuur een informerende en coördinerende rol kan opnemen in het ontwikkelen, verzamelen en ontsluiten van onderzoeken die relevant zijn voor het cultuurbeleid van de Vlaamse overheid. Daarnaast organiseert het centrum ook inhoudelijke reflectie- en werkmomenten over onderzoek, onderzoeknoden en onderzoeksmethoden en waakt ze over de uitvoering van de Agenda Beleidsrelevant Cultuuronderzoek. Bijkomend gaat het op verkenning om een onderzoeksportaal voor beleidsrelevant cultuuronderzoek uit te bouwen. 
  2. Het Kenniscentrum is ook aanspreekbaar voor het formuleren van beleidsadviezen vanuit de eigen opgebouwde expertise. Het Kenniscentrum kan dus gevraagd worden om korte antwoorden te geven op concrete en gerichte beleidsrelevante onderzoeksvragen. Het gaat om adviesvragen waarvan het antwoord binnen de expertise en kennis van het Kenniscentrum valt.

  Meer info

  Een nieuwe website is nog in de maak. Het onderzoeksmateriaal van het vroegere Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie blijft voorlopig beschikbaar op hun oude website.