Overslaan en naar de inhoud gaan

Taxshelter podiumkunsten

Wat

Taxshelter is een fiscale stimulans voor bedrijven die in België gevestigd zijn, om te investeren in podiumwerken. 

Bedrijven die investeren in een erkend Europees podiumwerk kunnen dankzij taxshelter een belastingvrijstelling krijgen. Voor bedrijven is taxshelter een stimulans om te investeren in die sectoren, voor kunstenorganisaties een manier om extra middelen uit de markt te halen. Taxshelter vormt zo een belangrijke aanvullende financiering, naast de subsidies die ze van de overheid krijgen.

Taxshelter bestaat sinds 2003 voor de audiovisuele sector, en werd in 2016 uitgebreid naar de podiumkunsten.

Voor wie

De producent moet eerst en vooral een erkenning als productievennootschap hebben. Die wordt door de cel Taxshelter van de FOD Financiën afgeleverd.

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Belgische productievennootschappen met als voornaamste doel de productie en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties, de erkend zijn door de minister van Financiën.
  • Verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen: ook zij kunnen erkend worden door de minister van Financiën en raamovereenkomsten afsluiten volgens de taxshelterregeling. Ze worden dan onderworpen aan de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar verbonden aan een belastbaar tijdperk waarin ze een raamovereenkomst hebben gesloten, en voor de drie daaropvolgende aanslagjaren.

Welke werken

De volgende podiumwerken komen in aanmerking: theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans- of muziektheaterproducties, met inbegrip van musical en ballet, evenals de productie van een totaalspektakel.

Een podiumwerk komt in aanmerking onder de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een nieuwe podiumproductie, waarbij het scenario, de theatertekst, de regie of de scenografie nieuw is;
  • of het gaat om een herinterpretatie, waarbij er sprake is van een bewerking of een nieuwe enscenering.

De première moet plaatsvinden in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Welke stappen moet je als producent ondernemen?

Stap 1

Bij de FOD Financiën een erkenning aanvragen als productievennootschap of investeerder. Meer informatie hierover vraag je aan bij cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be
 

Stap 2

Voor je concrete productie bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een erkenning aanvragen als Europees podiumwerk, via KIOSK Je ontvangt een eerste certificaat.

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen. Wanneer er in de loop van het productieproces wijzigingen zijn, moet je die melden aan het departement.
 

Stap 3

Raamovereenkomsten afsluiten met investeerders, met het oog op de financiering van je productie. Binnen een maand na ondertekening moet je elke raamovereenkomst neerleggen bij de FOD Financiën.
 

Stap 4

Opvolgen of de investeerder binnen de 3 maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst de sommen heeft gestort. Als producent maak je zelf de kwalificerende uitgaven binnen de 24 maanden voor de première en binnen 1 maand na de première. 
 

Stap 5

Na voltooiing van het werk via KIOSK het tweede certificaat aanvragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Vooraf bezorg je ons alle communicatie over de première. In de aankondiging moet je de steun van de Belgische taxshelter vermelden. 

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen.
 

Stap 6

Het definitieve taxshelterattest aanvragen bij de FOD Financiën,  cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be.

Opgelet!
  • Werd de raamovereenkomst ondertekend in 2017 en loopt de termijn ervan eind 2021 ten einde? Dien je dossier dan uiterlijk op 31 maart 2021 in bij de FOD Financiën. 
  • Het tweede certificaat, dat je via stap 5 bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media hebt opgevraagd, maakt deel uit van dat dossier. We raden je aan om dat certificaat tijdig aan te vragen bij het departement. De behandelingstermijn bedraagt 6 weken.

Nog vragen?

Heb je meer info nodig over taxshelter of over de verschillende stappen in de procedure? Stuur een e-mail naar taxshelter@vlaanderen.be.