Overslaan en naar de inhoud gaan

Beoordelaars subsidiedossiers Kunsten gezocht

Oproep

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt extra beoordelaars en voorzitters voor de beoordelingscommissies Kunsten. Alle subsidieaanvragen binnen het Kunstendecreet passeren het vakkundige oordeel van een beoordelingscommissie: twee keer per jaar om de aanvragen voor projectsubsidies en beurzen te beoordelen, om de vijf jaar om de aanvragen voor werkingssubsidies te beoordelen.

Momenteel zijn er ongeveer 300 actieve leden in de pool. Dit is te beperkt om meermaals per jaar een kwaliteitsvolle beoordeling te realiseren. Daarom willen we 125 beoordelaars en 10 voorzitters toevoegen aan de huidige pool van beoordelaars

Webinar 25 juni 2024

Op dinsdag 25 juni 2024 organiseerden we een online infosessie over deze oproep. We gaven meer uitleg over de oproep en hoe je kunt kandideren via KIOSK.

Wie zoeken we?

Beoordelaars

Als beoordelaar heb je bij voorkeur kennis over minstens één van de volgende zaken:

 • Publieksbereikkennis: je hebt de nodige kennis om dossiers te beoordelen op diverse aspecten van publiekswerking en –werving, zoals educatie, publieksparticipatie en marketing.
 • Managementkennis: je hebt specifieke ervaring met productie en management binnen een bepaalde discipline. Je bent bijvoorbeeld manager, organisator, galeriehouder of zakelijk leider.
 • Zakelijke kennis: je kunt vlot de inhoudelijke beschrijving van een dossier naast de financiële informatie leggen. Je kijkt met vertrouwen naar jaarrekeningen, balansen en begrotingen en je weet hieruit relevante conclusies te trekken over het dossier.

En heb je artistieke kennis over:

 • Eén of meerdere van de volgende functies:
  • ontwikkeling
  • productie
  • presentatie
  • reflectie
  • participatie
 • Eén of meerdere van de volgende (sub)disciplines en niches:
  • beeldende kunsten
  • audiovisuele kunsten
  • fotografie
  • architectuur
  • vormgeving:
   • grafische vormgeving
   • textielontwikkeling
  • muziek:
   • dance
   • hiphop
   • rap
   • r&b
   • rock/alternative
   • jazz
   • barok
   • oude muziek
   • experimentele klassieke muziek
   • historische uitvoeringspraktijken binnen klassieke muziek
   • symfonisch orkest
   • kamerensemble
   • elektronische muziek
   • slam
  • dans
  • theater:
   • muziektheater
   • kinder- en jeugdtheater
  • transdisciplinaire kunsten
  • cross-sectorale kunsten

Bovendien beschik je over de volgende competenties:

 • Je doorgrondt dossiers en brengt je inzichten op een constructieve manier over tijdens een discussie binnen de beoordelingscommissie.
 • Je kunt je standpunten zowel schriftelijk als mondeling helder toelichten.
 • Je kunt tot een eindoordeel komen in overleg met de andere commissieleden.
 • Je bent integer en discreet over de besluitvorming. 

Voorzitters

Als voorzitter ben je een goede gespreksleider. Je zorgt ervoor dat de besluitvorming binnen de beoordelingscommissie vlot verloopt. Discussies en onenigheden kun je ombuigen tot een gedragen eindoordeel van de beoordelingscommissie.

Wat verwachten we van jou?

Als lid van een commissie werk je samen met andere beoordelaars om de minister te adviseren over de subsidieaanvragen. Jouw stem is van belang. We kunnen je inzetten voor de beoordeling van aanvragen van zowel projectsubsidies, beurzen als werkingssubsidies.

Als beoordelaar krijg je een aantal dossiers toegewezen. Er wordt verwacht dat je een schriftelijke voorbereiding maakt ter bespreking van deze dossiers. Ook alle andere dossiers lees je met het oog op de bespreking ervan in de beoordelingscommissie.

De werklast verschilt per commissie. Een projectaanvraag is uitgebreider dan een beursaanvraag. Gemiddeld behandelt een projectcommissie 25 tot 35 aanvragen en een beurzencommissie 30 tot 50. Een commissie vergadert één tot vier dagen per ronde.

De vergaderingen van de beoordelingscommissies kunnen zowel fysiek als digitaal verlopen.

We verwachten een engagement van minimaal twee deelnames tijdens het mandaat. Kan je aan een bepaalde ronde niet deelnemen dan is dat dus geen enkel probleem. 

Wat bieden wij jou?

Je krijgt de unieke kans om het Vlaamse kunstenlandschap mee vorm te geven en je kennis en inzicht te verrijken.

Voor je voorbereidend werk en deelname aan een commissie krijg je een vergoeding. De vergoeding voor een vergadering is 90 euro per halve dag. Voor de schriftelijke voorbereiding van een dossier krijg je 20 euro per dossier. Voorzitters ontvangen een vergoeding van 180 euro per halve dag.

Het departement voorziet de nodige begeleiding doorheen het proces. We organiseren ook elk jaar een netwerkevent voor alle beoordelaars.

Hoe lang loopt je mandaat?

Het mandaat van de aangevulde pool loopt tot midden 2027. Door een benoeming in deze pool werk je mee aan het toekomstige gesubsidieerde kunstenlandschap: in 2027 loopt de beoordelingsprocedure voor de werkingssubsidies voor de periode 2028-2032. Tot die tijd kun je ervaring opdoen tijdens de beoordeling van project- of beursaanvragen. 

Deontologie

Het werk van een beoordelaar vereist deontologische integriteit. Dit houdt in dat er strikte regels en onverenigbaarheden zijn om belangenconflicten te voorkomen en de objectiviteit van beoordelingen te waarborgen. 

Hoe verloopt de selectie?

We screenen alle kandidaturen op kwaliteit, expertise en mogelijke inzetbaarheid als beoordelaar en/of voorzitter. De screening leidt tot een advies: geschikt of niet geschikt. Vervolgens leggen we dit resultaat voor aan de minister van Cultuur, die beslist over de benoeming van de leden van de pool. 

Hoe kandideren?

Je kunt zowel solliciteren voor de rol van beoordelaar als van voorzitter. Jouw betrokkenheid draagt bij aan een inclusieve en dynamische kunstensector in Vlaanderen. Ken je iemand met diepgaande kennis van de kunstensector? Deel deze oproep zeker met hen.

Kandideren kan vanaf eind juni tot en met 18 augustus 2024 via KIOSK.

Het departement wil een inclusieve werkomgeving creëren waar meerstemmigheid wordt omarmd en gewaardeerd. We willen onze beoordelingscommissies verrijken met uiteenlopende perspectieven. Jouw unieke achtergrond, los van cultuur, beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, seksuele oriëntatie of leeftijd, is een waardevolle toevoeging.

Heb je een beperking die je deelname aan het beoordelingsproces kan bemoeilijken, dan voorzien we redelijke aanpassingen. Je kunt dit aangeven in het aanmeldformulier in KIOSK. 

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over onze pool van experten? In het overzicht van veelgestelde vragen vind je meer informatie over:

 • kandidaatstelling en expertise,

 • mandaat en onverenigbaarheden,

 • vergaderingen,

 • commissiewerking.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze oproep? Aarzel niet om ons te contacteren!

Contactformulier