Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Kunstinstellingen

Wat

Kunstinstellingen zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling en een belangrijke symboolwaarde in het cultuurbeleid. Het zijn organisaties met een structurele band met de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat momenteel over de volgende 7 instellingen:

 • deSingel
 • Antwerp Symphony Orchestra
 • Brussels Philharmonic
 • Kunsthuis (Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen)
 • Ancienne Belgique
 • Kunstencentrum Vooruit
 • Concertgebouw Brugge

Voor wie

De Vlaamse Regering bepaalt welke kunstenorganisaties een erkenningsvraag mogen indienen.

Om als kunstinstelling erkend te worden, moet een organisatie voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. inzet op de vijf functies
 2. artistieke uitmuntendheid
 3. internationale relevantie
 4. duurzame opbouw van traditie en vernieuwing
 5. maatschappelijke en culturele inbedding en engagement
 6. landelijke schaal en performante eigen infrastructuur
 7. sterk en dynamisch management en solide financieel beleid
 8. de principes van goed bestuur naleven
 9. aandacht voor kunst- en cultuureducatie, in samenwerking met het onderwijs
 10. startende kunstenaars ondersteunen.

De administratie toetst de aanvraag op de erkenningsvoorwaarden 7 en 8. De erkenningscommissie toetst de aanvraag aan alle andere erkenningsvoorwaarden. 

Functies en criteria

Het beleidsplan van een Kunstinstelling moet voldoen aan dezelfde criteria die gelden voor werkingssubsidies

Kunstinstellingen moeten kwalitatief inzetten op alle 5 functies.

Indiendata

Een Kunstinstelling wordt erkend voor een periode van vijf jaar.
De huidige vijfjarige periode loopt nog tot en met 31 december 2022.

Een aanvraag voor een werkingssubsidie voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 moet uiterlijk op 1 december 2021 ingediend worden via KIOSK.

> Hoe moet je een aanvraag indienen

Hoe aanvragen

Deze subsidie is alleen toegankelijk voor organisaties die erkend worden als kunstinstelling.

Een erkende kunstinstelling moet om de vijf jaar een beleidsplan indienen. Op basis van dit beleidsplan wordt de hoogte van het subsidiebedrag bepaald. Erkende kunstinstellingen zijn verzekerd van financiële ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap.

Beoordeling van beleidsplan

Per kunstinstelling wordt er een afzonderlijke beoordelingscommissie opgericht. Elke commissie is samengesteld uit zeven leden waarvan drie leden met expertise en ervaring in het buitenland en een voorzitter.

De beoordelingscommissie maakt, a.d.h.v. de decretale criteria, een gemotiveerd advies op omtrent de kwaliteit van een ontvankelijk beleidsplan van een kunstinstelling.

Beslissing

Op basis van het advies bezorgt de minister van Cultuur een voorstel van beslissing aan de Vlaamse Regering.

Toekenning en beheersovereenkomst

Na de subsidiebeslissing wordt een beheersovereenkomst afgesloten met elk van de kunstinstellingen, waarin een aantal opdrachten worden verankerd. 

Voor de opmaak van de beheersovereenkomst overlegt de minister van Cultuur met de stad of gemeente waar de kunstinstelling gevestigd is. Indien de kunstinstelling in Brussel gevestigd, overlegt de minister van Cultuur met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Tijdens het overleg kunnen er afspraken gemaakt worden over de medefinanciering van de kunstinstelling. De stad of gemeente kan de beheersovereenkomst mee ondertekenen.

Vragen

Contacteer de administratie via kiosk@vlaanderen.be i.v.m. technische vragen of neem contact op met het team Kunsten i.v.m. inhoudelijke vragen.

Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42