Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Residentietoelage

Wat

Een residentietoelage in het kader van het Kunstendecreet is een financiële tussenkomst in de leef- en reiskosten voor kunstenaars die voor een residentie geselecteerd zijn.

Een verblijf in een residentie biedt je als kunstenaar tijd en ruimte om buiten je vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van je oeuvre.

Voor volgende residenties wordt een werkruimte en verblijf beschikbaar gesteld:

Voor deze residenties is de begeleiding uitgebreider en wordt ze voorzien door de residentieorganisatie ter plaatse:

Voor wie

Kunstenaars van alle disciplines komen in aanmerking voor een residentietoelage. De verschillende residentieorganisaties staan, in principe, open voor alle disciplines. De verschillende residenties hebben echter allen een eigen profiel en expertisegebied. Als kunstenaar moet je zelf afwegen of en welke residentie past in je profiel.

De Vlaamse overheid heeft ook een overeenkomst met drie residentieplekken die werken op de snijlijn tussen kunst, cultuur, wetenschap en technologie.

Ontdek meer over de residenties digitale cultuur

Welke kosten dekt een residentietoelage

Kunstenaars die voor een residentie geselecteerd worden, ontvangen een tussenkomst voor hun leef- en reiskosten. Afhankelijk van de residentie wordt dit door Vlaanderen of de organisatie zelf gedragen. Een aantal residenties voorziet ook supplementair een budget voor de realisatie van een project/publicatie.

Criteria

Je aanvraag wordt getoetst aan een aantal kwaliteitscriteria:

  • Kwaliteit van het werk
  • Groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
  • Meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.

Indiendata

De deadline voor het indienen van je aanvraag voor een residentietoelage is afhankelijk van de residentie die je kiest.

Indiendata voor residenties:

Cité Internationale des Arts 1 juli 2021
Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art 1 augustus 2021
AIR Berlin Alexanderplatz 1 oktober 2021
TOKAS (Tokyo Arts and Space) 7 november 2021
Isola Comacina 14 november 2021
Residency Unlimited 1 februari 2022
Academia Belgica 1 maart 2022
Le 18

1 april 2022

Jan van Eyck Academie

1 mei 2022

Ook de start van je verblijfperiode is afhankelijk van de gekozen residentie.

Hoe aanvragen

Je kan een residentietoelage aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Beoordeling van je aanvraag

Elke aanvraag voor een residentietoelage wordt beoordeeld door de betrokken residentieorganisatie, in overleg met het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De residentie Isola Comacina valt onder beheer van het departement. Daarvoor gebeurt de beoordeling van aanvragen door het departement. De minister van cultuur neemt de beslissing over de toekenning en de grootte van de residentietoelagen uiterlijk twee maanden na de uiterste indiendatum.

Toekenning en betaling

Eens de residentietoelage is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Een residentietoelage wordt in twee delen uitbetaald:

  • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit.
  • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na toezicht op de aanwending van residentietoelage.

Vragen

  • Technische vragen over KIOSK: kiosk@vlaanderen.be
  • Vragen over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet: Kunstenpunt
  • Inhoudelijke vragen over je dossier: Team Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42