Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Le 18

Le 18 is een onafhankelijk cultuurcentrum dat in 2013 werd opgericht en is gevestigd in een gerenoveerde riad in de Medina van Marrakesh. Le 18 ondersteunt lokale kunstenaars met onderzoek en residenties en geeft hen ook de mogelijkheid om hun werk tentoon te stellen. Het centrum heeft een informele maar levendige werking met regelmatige ontmoetingen rond relevante thema’s. Het wil de kunstscene van Marrakesh in contact brengen met de wereld door internationale kunstenaars uit te nodigen. Le 18 is een multidisciplinair centrum en staat dus open voor kunstenaars van alle disciplines. Een residentie in Le 18 omvat ook een moment van interactie met de plaatselijke cultuurscene onder de vorm van een tentoonstelling, debat, ronde-tafel, artist talk, enz.

Wie komt in aanmerking

  • Een residentie in Le 18 is bedoeld voor kunstenaars uit alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
  • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
  • De aanvrager is bereid om samen te werken met de lokale gemeenschap en zijn werk voor te stellen onder de vorm van een tentoonstelling, debat, ronde-tafel, artist talkenz.

Wanneer

Een residentie in Le 18 duurt twee maanden, van 1 oktober tot en met 30 november

Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor alle reiskosten die worden gemaakt in het kader van het verblijf. Na afloop van de residentie verwacht het Departement CJM een inhoudelijk verslag.

Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Le 18 zijn:

  • kwaliteit van het werk
  • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
  • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.

Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.

Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door het Departement CJM en de residentieorganisatie beoordeeld.

Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.

Indiendatum

1 april 2021