Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Subsidie voor een internationale netwerkorganisatie

Wat

De Vlaamse Regering kan een projectsubsidie toekennen aan een internationale netwerkorganisatie die gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Ter info: Het subsidieinstrument internationale netwerkevenementen, zoals oorspronkelijk voorzien in het Kunstendecreet, is niet actief. Daardoor kunnen er geen aanvragen ingediend worden.

Voor wie

Een subsidie voor een netwerkorganisatie kan toegekend worden aan netwerkorganisaties die beschikken over rechtspersoonlijkheid en gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Organisaties van wie de creatieve activiteit onder de bevoegdheden vallen van Literatuur Vlaanderen of het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) komen niet in aanmerking voor een subsidie voor een netwerkorganisatie.

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen die groter is dan of gelijk aan 300.000 euro komen niet meer in aanmerking voor een projectsubsidie voor een netwerkorganisatie.

Beoordelingscriteria

Er zijn zeven criteria waaraan een aanvraagdossier voor een subsidie van een netwerkorganisatie wordt getoetst:

 • Kwaliteit van de werking 
 • Draagvlak van het netwerk binnen het kunstenveld 
 • Internationale uitstraling 
 • Impact op het vlak van concrete uitwisseling en samenwerking 
 • Uitwisseling van deskundigheid
 • Harmonie tussen het inhoudelijke en het financiële beleidsplan 
 • Nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria (indien van toepassing).

Indiendata

Je kunt tot uiterlijk 15 september 2021 een subsidie voor een internationale netwerkorganisatie aanvragen. Latere aanvragen kunnen niet meer in 2021 beslist worden waardoor er geen rechtsgrond meer is voor een subsidie. 

Hoe aanvragen

Je kan een subsidie voor een netwerkorganisatie aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Vul het formulier Activiteiten, medewerkers en begroting (xls) in.

Beoordeling van je aanvraag

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media maakt een financieel-zakelijk advies op en de beoordelingscommissie een artistiek-inhoudelijk advies. Deze beoordelingscommissie is samengesteld uit leden van de pool van beoordelaars.

Uiterlijk vier maanden na de uiterste indiendatum neemt de Vlaamse minister van cultuur de beslissing over de toekenning en over de grootte van je subsidie.

Toekenning en uitbetaling

Eens de subsidie voor een netwerkorganisatie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

De subsidie in het kader van een subsidie voor een netwerkorganisatie wordt in twee delen uitbetaald:

 • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na toezicht op de aanwending van de subsidie.

Afrekening

Als ontvanger van een subsidie voor een netwerkorganisatie moet je een verantwoordingsdossier indienen. Hierin toon je aan dat je de subsidie gebruikt voor het doel waarvoor ze is verleend. Het departement ziet hier ook op toe.

Vragen

 • Technische vragen over KIOSK: kiosk@vlaanderen.be
 • Vragen over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet: Kunstenpunt
 • Inhoudelijke vragen over je dossier: Team Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42