Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Werkingssubsidies

Voor wie

Kunstenorganisaties, inclusief kunstinstellingen, of organisaties met specifieke kerntaken die met naam worden genoemd in het Kunstendecreet (VI.BE, Kunst in Huis, Kunstensteunpunt en Vlaams Architectuurinstituut) komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

De werkingssubsidies kunnen enkel worden toegekend aan kunstenorganisaties die zich tot de Vlaamse gemeenschap richten. Ook een organisatie die gevestigd is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, kan niet tegelijkertijd ondersteund worden door zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap.

Je kunt als kunstenorganisatie een werkingssubsidie aanvragen voor één of twee beleidsperiodes (vijf of tien jaar). De Vlaamse Regering sluit een beheersovereenkomst af met kunstenorganisaties die een werkingssubsidie ontvangen voor twee beleidsperiodes, en met de kunstinstellingen.

Werkingssubsidies zijn bedoeld voor organisaties die professioneel actief zijn in een van de volgende disciplines of - een of meerdere - combinaties daarvan:

  • Beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en fotografie
  • Podiumkunsten
  • Muziek
  • Architectuur en vormgeving
  • Transdisciplinaire en cross-sectorale kunsten

De werking van deze organisaties wordt gekenmerkt door een of meerdere van de volgende functies:

  1. Ontwikkeling
  2. Productie
  3. Presentatie
  4. Participatie
  5. Reflectie

Werkingssubsidies 2017 - 2022

Toegekende werkingssubsidies en toezicht

Je aanvraag voorbereiden

Vanaf 1 september kun je je aanvraagdossier aanmaken in de webapplicatie KIOSK.

Start met het lezen van de handleiding. Ze maakt je onmiddellijk wegwijs in de facetten van het aanvraagdossier en bevat alle info over de verplichte onderdelen:

Bekijk ook zeker het document met veel gestelde vragen i.v.m. de werkingssubsidies. Deze wordt voortdurend aangevuld met jullie vragen en onze antwoorden.

Lees het nieuwe Kunstendecreet en het uitvoeringsbesluit bij het decreet.

Infosessies

In september organiseren Kunstenpunt, Cultuurloket, VI.BE & VAi, in nauwe samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd en Media, verschillende infosessies. Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je op de website van Kunstenpunt.

Hoe aanvragen

Vanaf 1 oktober kun je je aanvraag indienen via de webapplicatie KIOSK

Let op, de cijferbijlage die momenteel beschikbaar is, is nog een testversie. Je kunt deze niet gebruiken voor je aanvraag. De juiste cijferbijlage zal ook vanaf 1 oktober beschikbaar zijn.

Indiendatum

De uiterste indiendatum voor de subsidieronde voor werkingssubsidies is 1 december 2021.

Vragen over aanvraag

Heb je na het doornemen van de aangeboden info toch nog vragen?

Inhoudelijk advies

Voor vragen over het inhoudelijke luik kan je één van de volgende sectorspelers contacteren:

Je kunt bij deze sectorspelers terecht met vragen over het artistieke DNA van de werking in afstemming met disciplines en functies, profilering en positionering in het kunstenveld, internationalisering, inclusief en duurzaam werken, fair practices e.a. Ze fungeren graag als klankbord en denken met je mee, maar lezen geen aanvraagdossiers na.

Zakelijk advies

Voor vragen over de juridische, zakelijke en bedrijfseconomische kant van werken en ondernemen in cultuur kun je terecht bij Cultuurloket.

Denk daarbij aan vragen over de bestuurscode Cultuur, tewerkstelling, creatie beschermen of beschermd werk gebruiken, contracteren of verschillende vormen van aanvullende financiering voor je organisatie. Ook voor het opmaken van een goede begroting en correcte (samenwerkings)afspraken, kan je bij Cultuurloket aankloppen. Je kan heel wat info terugvinden in de kennisbank van Cultuurloket en via hun opleidingen.

KIOSK

Op dinsdag 27 april 2021 is de nieuwe versie van het e-loket KIOSK gelanceerd. De inlogmethode via login en paswoord is veranderd naar inloggen met Belgische eID en andere digitale sleutels. Omdat het niet mogelijk is om automatisch te migreren van een minder sterke authenticatie (login + paswoord) naar een sterke authenticatie (eID of een andere digitale sleutel) moet elke aanvrager de gebruikersrechten voor zijn vertegenwoordiger(s) opnieuw toekennen. Heb je dit nog niet gedaan? Breng dit dan zo snel mogelijk in orde, zodat je geen belangrijke deadlines mist.

> Meer informatie over de nieuwe versie van KIOSK en het toekennen van rechten en mandaten.
> Raadpleeg de handleiding  van KIOSK

Het Kunstendecreet en de correcte indiening van je aanvraag

Heb je na het lezen van bovenstaande info en documenten toch nog vragen over het Kunstendecreet en de correcte indiening van je aanvraag voor werkingssubsidies? Vul dan onderstaand contactformulier in. Het team Kunsten beantwoordt je vraag zo snel mogelijk.

Beslissing

Uiterlijk op 30 juni 2022 beslist de Vlaamse Regering over je aanvraag voor een werkingssubsidie.

Toekenning

Als je een werkingssubsidie toegekend krijgt, moet je uiterlijk op 15 oktober 2022 éénmalig een geactualiseerd beleidsplan en een geactualiseerde begroting voor de volledige beleidsperiode 2023 – 2027 indienen.

Daarnaast moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.