Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Werkingssubsidies 2017 - 2022

Toegekende werkingssubsidies 2017 - 2022

Download het overzicht van toegekende werkingssubsidies 2017 - 2022

Toezicht

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media kijkt jaarlijks na of je aan de subsidievoorwaarden voldaan hebt. Daarvoor evalueert ze het verantwoordingsverslag dat je uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar moet indienen via KIOSK. Bij dit verantwoordingsverslag moet je ook het formulier Activiteiten, medewerkers en begroting als bijlage uploaden. Lees meer over dit formulier.

Nazicht van dit verslag kan worden aangevuld met een plaatsbezoek. In dat geval contacteren we je om een datum vast te leggen.

Vragen

Heb je vragen over je werkingssubsidie voor de periode 2017 - 2022?
Contacteer het team Kunsten.

Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42