Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Intergemeentelijke samenwerking cultuurcommunicatie

De subsidie aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie in het kader van het decreet Lokaal Cultuurbeleid is stopgezet sinds 1 januari 2020. Het bovenlokaal cultuurdecreet ondersteunt intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vanaf 2020 met een werkingssubsidie voor een periode van 6 jaar, bij het opnemen van een regierol als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.