Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokaal cultuurbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gemeenten

Elke Brusselse gemeente met een gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek kan subsidie krijgen voor de organisatie van een bibliotheek. De gemeente maakt hiervoor een bibliotheekbeleidsplan op. 

De bedragen zijn als volgt vastgelegd:

  • jaarlijks 56.000 euro (voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners)
  • jaarlijks 6,5 euro per inwoner (voor gemeenten vanaf 10 000 inwoners)

Als de gemeente participeert aan het Brussels Netwerk Openbare bibliotheken (BruNo), dan wordt dit bedrag aangevuld met een subsidie van 0,17 euro/inwoner.

Als de gemeente daarnaast ook beschikt over culturele infrastructuur en een cultuurbeleidscoördinator in dienst heeft, dan kan de gemeente een subsidie krijgen voor de uitvoering van een cultuurbeleidsplan. (28.000 euro voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners en 56.000 euro voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners).  Dit cultuurbeleidsplan bevat dan ook de beleidsplanning voor de bibliotheek (geïntegreerd plan). Een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen zijn daarbij prioritair.

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ondertekenden een convenant voor de subsidiëring van het lokaal cultuurbeleid van de VGC.

Het convenant loopt van 2019 tot 2023. De VGC maakt een beleidsplan op waarin ze invulling geeft aan de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk cultuurbeleid, de openbare bibliotheek en het cultuurcentrum.

Vlaanderen ondersteunt hiermee concreet het volgende: 

  • Een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid;
  • de werking van Muntpunt vzw als grootstedelijke bibliotheek;
  • de werking van het cultuurcentrum Brussel, concreet vormgegeven in de 22 gemeenschapscentra in de Brusselse gemeenten;
  • een gevangenisbibliotheek in Brussel;
  • een streekgericht bibliotheekbeleid.

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier