Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Actoren in het veld

Socius vzw

Socius vzw is het steunpunt voor de sector van het sociaal-cultureel werk en ondersteunt organisaties uit de brede sociaal-culturele sector. Socius is een autonome organisatie.

Binnen het werkveld van het sociaal-cultureel volwassenenwerk heeft Socius de volgende kernopdrachten:

 • praktijkondersteuning,
 • praktijkontwikkeling,
 • beeldvorming en communicatie.

Voor de uitvoering van die kernopdrachten organiseert Socius onder andere deze activiteiten:

 • begeleiding;
 • bevordering van deskundigheid;
 • implementatie van kwaliteitszorg en onderzoek;
 • ontwikkeling en verzameling van gegevens, informatie en communicatie;
 • vertegenwoordiging;
 • en internationale samenwerking.

Voor haar rol als steunpunt ontvangt Socius een jaarlijkse subsidie van het Departement CJM.

De Federatie

De Federatie is de belangenbehartiger die de belangen van de sector en van het sociaal-cultureel volwassenenwerk verdedigt. Het is een autonome en onafhankelijke vzw, opgericht door erkende organisaties.

  Dit zijn de kernopdrachten van De Federatie:

  • de verdediging van de belangen van de gesubsidieerde sociaal-culturele sector bij overheden en andere beleidsinstanties;
  • het behartigen van de belangen van de hele sector, en van individuele organisaties.

  Voor haar rol als belangenbehartiger ontvangt De Federatie een jaarlijkse subsidie van het Departement CJM.