Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsperiode 2021-2025

Subsidieaanvragen

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties konden tot uiterlijk 31 december 2019 een subsidieaanvraag indienen voor de volgende beleidsperiode 2021-2025

 • Van de 111 reeds gesubsidieerde en erkende organisaties met een werking in Vlaanderen (en Brussel) dienden er 107 een subsidieaanvraag in. 
 • Er zijn 39 kandidaat-instromers.
 • Alle 13 regionale organisaties of Vormingplus-centra dienden een subsidieaanvraag in. 

Naar aanleiding van de visitatieronde 2018 kregen 7 organisaties een definitief negatief advies. Dat betekent dat de subsidiedossiers van die organisaties niet verder worden behandeld.

In totaal worden dus 152 subsidiedossiers beoordeeld door de beoordelingscommissies 

Advies beoordelingscommissies

Landelijke sociaal-culturele organisaties

Tussen 22 april 2020 en 8 mei 2020 ontvingen de landelijke sociaal-culturele organisaties een preadvies van de beoordelingscommissies. Voor de reeds erkende organisaties hield dat preadvies een indicatie in van de evolutie van hun subsidie-enveloppe. Voor de kandidaat-instromers was dat een voorlopig advies tot erkenning of niet-erkenning.

 • 54 organisaties kregen een positief preadvies;
 • 42 organisaties kregen een positief advies met aandachtspunten;
 • 43 organisaties kregen een negatief preadvies.

De aanvragers hadden 14 dagen de tijd om te reageren op het preadvies. 84 organisaties dienden een reactie in. De beoordelingscommissies behandelden de reacties en formuleerden een definitief advies. Op 15 juli 2020 werd het definitieve advies aan de aanvragers en de minister bezorgd.

 • 54 organisaties kregen een positief definitief advies;
 • 48 organisaties kregen een positief definitief advies met aandachtspunten;
 • 37 organisaties kregen een negatief definitief advies.

Bij het advies hoort een indicatie van de hoogte van de subsidie-enveloppe: stijgen, gelijk blijven, dalen of stopzetten. Die indicatie wordt bepaald door een combinatie van de score van de evaluatie (op basis van een visitatie) en de beoordeling van de subsidieaanvraag. Een negatief advies impliceert niet altijd een stopzetting, maar kan ook betekenen dat de subsidie-enveloppe daalt of gelijk blijft. 

 

Regionale organisaties 

De beoordeling van de 13 regionale organisaties verloopt via een bezoek ter plaatse door een beoordelingscommissie. In 2020 werden 7 regionale organisaties bezocht. De 6 overige organisaties kregen een bezoek ter plaatse in 2021: die bezoeken werden door de coronacrisis een jaar uitgesteld.

Op 6 maart 2020 ontvingen de eerste 7 bezochte organisaties een preadvies van de beoordelingscommissie.

 • 4 regionale organisaties kregen een positief preadvies;
 • 2 organisaties kregen een positief preadvies met aanbevelingen;
 • 1 organisatie kreeg een negatief preadvies.

De organisaties kregen 28 dagen de tijd om te reageren op het preadvies. 3 organisaties dienden een reactie in. De beoordelingscommissie behandelde de reacties en formuleerde een definitief advies. Op 15 juli 2020 werd het definitieve advies aan de aanvragers en de minister bezorgd.

 • 4 regionale organisaties kregen een positief definitief advies;
 • 3 organisaties kregen een positief definitief advies met aanbevelingen. 

De tweede ronde bezoeken ging van start op 19 januari 2021. Op 22 februari 2021 ontvingen de laatste 6 bezochte organisaties een preadvies van de beoordelingscommissie. 

 • 4 organisaties kregen een positief preadvies;
 • 1 organisatie kreeg een positief preadvies met aanbevelingen; 
 • 1 organisatie kreeg een negatief preadvies. 

De organisaties kregen 28 dagen de tijd om te reageren op het preadvies. 3 organisaties dienden een reactie in. De beoordelingscommissie behandelde de reacties en formuleerde een definitief advies. Op 15 juli 2020 werd het definitieve advies bezorgd.  

 • 4 regionale organisaties kregen een positief definitief advies; 
 • 2 organisaties kregen een positief definitief advies met aanbevelingen. 

Beslissing Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering nam op 25 september 2020 een beslissing over de subsidie-enveloppes 2021-2025 voor de sociaal-culturele volwassenenorganisaties. 

De komende vijf jaar worden 131 organisaties ondersteund voor een totaalbedrag van 70.589.668,09 euro per jaar.

Van de 39 kandidaat-instromers worden er nu 18 in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk verwelkomd. Ook de 13 reeds erkende en gesubsidieerde regionale organisaties worden verder gesubsidieerd.

Concreet gaat het om:

 • 100 reeds erkende en gesubsidieerde landelijke organisaties: 55.730.944,37 euro;
 • 13 reeds erkende en gesubsidieerde regionale organisaties: 11.952.621,72 euro;
 • 18 nieuwe landelijke organisaties: 2.906.102,00 euro.

Download het overzicht van de organisaties en hun subsidiebedragen 

Visitaties 2023

In 2023 zullen 16 visitatiecommissies de gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een landelijke werking visiteren. Elke visitatiecommissie zal de werking van een cluster van 7 of 8 organisaties evalueren.

De 116 organisaties worden op basis van twee criteria onderverdeeld in 16 clusters:

 1. de grootte van de subsidie-enveloppe;
 2. de schaalgrootte van de organisatie. Daarvoor wordt gekeken naar de totale bedrijfsopbrengsten van de organisatie.

Download de indeling van de organisaties in clusters