Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidies voor sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling

Wat

Elk jaar kent de Vlaamse Regering subsidies toe voor sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling.

De projecten moeten vertrekken vanuit minstens twee sociaal-culturele functies en inzetten op het doel van het decreet.

Daarnaast moet een project:

 • de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren; bedoeling is dat je via maatschappelijke, innoverende praktijken op zoek gaat naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. Daartoe kun je experimenteren met nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen, thema's, enzovoort;
   
 • óf een expliciete bijdrage leveren aan een actuele maatschappelijke uitdaging die de Vlaamse Regering formuleert.

Indienronde 2021

Met de projectronde van 2021 wil de Vlaamse Regering inzetten op e-inclusieprojecten. Met die projecten willen we specifieke groepen met een lage digitale geletterdheid bereiken, waaronder ouderen, kortgeschoolden en mensen in armoede. Het uiteindelijke doel is hun participatie aan onze samenleving te bevorderen. 

Voor wie

Zowel erkende organisaties binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk als niet-erkende sociaal-culturele organisaties en organisaties in andere sectoren komen in aanmerking voor deze projectsubsidies.

Indiendata

Er is maar één indiendatum per jaar: uiterlijk 15 juli.

Dien je aanvraag in via KIOSK. Je moet de begroting opmaken aan de hand van dit sjabloon.

Beoordeling van de aanvraag

Het departement toetst elk project aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden, en beoordeelt het daarna volgens bepaalde beoordelingscriteria.

 

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

In eerste instantie screenen we de subsidieaanvragen op hun ontvankelijkheid, volgens artikel 47 van het decreet:

 1. je leverde het projectdossier tijdig in;
 2. als aanvrager beschik je over rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter;
 3. je bent gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 4. je gaat ermee akkoord om ons op verzoek alle nuttige en noodzakelijke gegevens over de werking te bezorgen, in de gevraagde vorm;
 5. je stelde het projectdossier op in het Nederlands.

 

Beoordelingscriteria

Ten tweede beoordelen we de projectaanvragen op basis van de beoordelingscriteria uit artikel 47 van het decreet:

 1. Draagt het project bij aan het doel van het decreet?
 2. Verduidelijk je de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies? Werk je die voldoende uit in relatie tot het project?
 3. Wat is de relatie van het project tot de actuele maatschappelijke context?
 4. Wat is de bijdrage van het project
  • aan de realisatie van een laboratoriumrol?
  • aan de door de Vlaamse Regering bepaalde maatschappelijke uitdagingen?
 5. Heeft je project een bovenlokaal karakter?
 6. Speelt je project zich grotendeels af binnen de vrije tijd?
 7. Wat is de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van het projectdossier?

Meer info hierover vind je in de leidraad bovenlokale sociaal-culturele projecten

Na toekenning

Uiterlijk drie maanden na afloop van het project dien je via KIOSK een inhoudelijk en financieel verslag aan de hand van dit dit sjabloon.

Op basis van dat verslag doen we toezicht op de aanwending van de projectsubsidies en beslissen we het saldo van 20% al dan niet uit te betalen.

Meer informatie en vragen

Meer informatie over de criteria en de procedure vind je in de leidraad bovenlokale sociaal-culturele projecten.

Nog vragen?  

Team Sociaal-cultureel en Transversaal
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 27