Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten VGT 2024

Projectoproep 2024

In de projectoproep 2024 stond geen specifiek thema centraal. De voorkeur ging naar kleine, bovenlokale projecten. 

De minister van Cultuur kent in totaal 37.028,44 euro toe aan onderstaande projecten. 

Goedgekeurde projecten

Project Beschrijving

VisualBox - “Moeilijk te zeggen? Zing het uit in VGT!”

VisualBox zal met een projectsubsidie van 11.283,44 euro sensibiliseren rond het thema van culturele toe-eigening van Vlaamse Gebarentaal, privileges en racisme. Daartoe zal de organisatie de volgende zaken ontwikkelen:

  • nieuwe pagina’s op de website rond dit thema;
  • getuigenissen;
  • vorming;
  • een musicalvideo.

Het project speelt in op een maatschappelijk relevant thema en op een steeds luider wordende vraag vanuit de dovengemeenschap. Het betrekt verschillende relevante actoren, zoals dove Vlaamse gebarentaligen, journalisten, gebarentaaltolken en BiPOC-jongeren (Black, Indigenous, and People of Colour).

VGT Leren – VGT-vlogs

VGT Leren zal met een projectsubsidie van 10.710 euro een reeks van VGT-vlogs maken. Deze VGT-vlogs zullen op een laagdrempelige en grappige manier zaken in beeld brengen die voor meer bewustzijn rond “doof zijn” en Vlaamse Gebarentaal zorgen.

Madosa – Op zoek naar ons verleden: digitaal bewaren van archief en breder publiek bereiken

Madosa zal met een projectsubsidie van 15.035 euro haar archief verder digitaliseren. Madosa bestaat 130 jaar en heeft een rijke geschiedenis in Vlaamse Gebarentaal opgebouwd. Ze wil dit rijke erfgoed bewaren en doorgeven aan volgende generaties, door haar archief te digitaliseren. De organisatie is al met een digitaliseringsproject gestart dat tot eind augustus 2024 loopt. Met dit nieuwe project zal Madosa hierop verder bouwen en verdere stappen zetten.