Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Onderzoek en publicaties

Het journaal met of in Vlaamse Gebarentaal?

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media voerde de Universiteit Antwerpen in 2019-2020 een onderzoek naar de manier waarop Vlaamse gebarentaligen het aanbod Vlaamse Gebarentaal op de openbare omroep VRT ervaren. De onderzoekers raden op basis van hun onderzoek aan om te kiezen voor een nieuw format: een journaal in Vlaamse Gebarentaal, met een dove presentator.

 

Hoe werd het onderzoek aangepakt?

In een eerste fase onderzochten de onderzoekers via twintig diepte-interviews in welke mate Vlaamse gebarentaligen die naar het zevenuurjournaal op Eén en het kinderjournaal op Karrewiet kijken, de informatie verwerven en begrijpen. Beide journaals worden aangeboden met Vlaamse Gebarentaal. In een tweede fase selecteerden en analyseerden ze nieuwsuitzendingen uit drie andere Europese landen die in gebarentaal getolkt of gepresenteerd worden. Vervolgens gebruikten ze de inzichten uit beide fases als basis voor een nieuw format, dat ze in een derde fase ontwikkelden en aan de respondenten ter evaluatie voorlegden.

 

Wat zijn de resultaten?

Fase 1 van het onderzoek toont aan dat Vlaamse gebarentaligen het getolkte zevenuurjournaal niet altijd vlot begrijpen, om verschillende redenen. Het voorgestelde alternatieve format van fase 3 - geïnspireerd op wat werkt bij de buitenlandse cases van fase 2 - blijken de respondenten veel beter te begrijpen. Dat format is een samengevat journaal met een dove presentator, dat de belangrijkste knelpunten van het huidige aanbod wegwerkt. De onderzoekers bevelen dan ook aan om voor een dergelijk format te kiezen, en raden ook structureel overleg aan tussen de stakeholders als integraal deel van dit format.

Benieuwd naar meer details ? Bekijk het volledige rapport of de samenvatting ervan.

Verzoekschrift VGT

Lees het verzoekschrift (pdf) voor meer toelichting over de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. In dit document ontdek je wat Vlaamse Gebarentaal is, een historische schets van Gebarentalen op de Europese politieke agenda en een uitgebreide bibliografie over de Vlaamse dovengemeenschap en Vlaamse Gebarentaal. Het bevat ook een mooi overzicht van de historiek achter de erkenning van gebarentalen in Europa en België, en van VGT in het decreet in het bijzonder.