Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultuur en ouderen

Om actieve cultuurparticipatie van ouderen te stimuleren werken kunst- en cultuursectoren samen met de gezondheidszorg- en de welzijnssector. In april 2016 ondertekenden toenmalig Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en toenmalig Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen daarom een intentieverklaring tot samenwerking. Deze verklaring stelt een aantal acties voor die cultuurparticipatie van ouderen versterken. Die acties kregen een neerslag in de nota ‘Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020’.  

Voor de periode 2022-2025 keurde de Vlaamse Regering een nieuw Vlaams Ouderenbeleidsplan goed.