Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultuureducatie binnen cultuur, jeugd en media

In het cultuur-, jeugd- en mediabeleid ligt de focus op het cultureel leren binnen de niet-formele en informele sfeer, vooral binnen gezinscontext(en) en in de vrije tijd. 

Verschillende organisaties nemen expliciet of impliciet een cultuureducatieve rol op: 

Binnen het cultuurbeleid hoort cultuureducatie tot de doelstellingen van organisaties in de subsectoren van cultureel erfgoed, kunsten, circus, amateurkunsten, literatuur, film en het hele sociaal-culturele volwassenenwerk. Het richt zich zowel naar kinderen en jongeren als naar volwassenen.  

Ter info: ook heel wat bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra zetten in op cultuureducatie maar zij worden door lokale besturen ondersteund, niet door de Vlaamse overheid. 

Het jeugdbeleid zet, naast de ondersteuning van cultuureducatieve verenigingen, ook in op de ondersteuning van experimentele projecten rond cultuureducatie van kinderen en jongeren, en op bovenlokale projecten ter bevordering van de artistieke expressie bij jongeren in jeugdhuizen.  

In het kader van het mediabeleid leert het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid mensen kritischer en bewuster omgaan met onze gemediatiseerde samenleving. 

Kenniswerking publiq rond cultuureducatie in de vrije tijd en Netwerk Vitamine C

Sinds 2019 focust de kenniswerking van publiq vzw ook op cultuureducatie in de vrije tijd. Publiq biedt inspiratie van experts uit binnen- en buitenland, verzamelt praktijkvoorbeelden, organiseert uitwisselingsmomenten en vertaalt relevant onderzoek in bruikbare tips. Met het Netwerk Vitamine C brengt publiq actoren uit het brede cultuureducatieve veld in verbinding met elkaar.