Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultuureducatie en onderwijs

De Vlaamse overheid investeert in kwalitatieve en professionele cultuureducatie, zowel in de cultuursector als in het onderwijs. De beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Media (CJM) en Onderwijs en Vorming (O&V) onder meer CANON Cultuurcel, de afdeling Horizontaal Beleid en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) werken daartoe samen.

Belangrijke documenten in dat verband zijn de conceptnota’s Groeien in Cultuur (2012) en Doorgroeien in Cultuur (2013). Vertrekkende van die nota’s werd een gezamenlijk strategisch beleidskader ontwikkeld rond cultuureducatie voor kinderen en jongeren en rond cultuureducatie voor volwassenen (18+).

Met de actieplannen 'Onderwijs en Cultuur: samen voor meer en beter' (2016-2017) en ‘Onderwijs en Cultuur: samen voor nog meer en beter II’ (2018-2019) werden stappen gezet naar zo'n gezamenlijk beleid.

Voor de volgende jaren zal het van belang zijn om het beleid te concretiseren. De samenwerking rond cultuureducatie in Vlaanderen zowel tussen de twee beleidsdomeinen als tussen cultuurorganisaties en scholen moet efficiënt gestalte krijgen vanuit de eigenheid van de cultuur-, jeugd- en mediasector en het onderwijs.

Concreet kan dit rond:

  • Informatie en tips over de voorwaarden die moeten vervuld zijn om een soepele samenwerking tussen cultuurorganisaties en scholen mogelijk te maken.
  • Uitleg over de werking die beide departementen in overleg uitvoeren.
  • Een beschrijving van de manier waarop beide departementen aan elkaars projecten meewerken: Cultuurdagen, Kunstendag voor Kinderen, enz.
  • Ideeën uit de cultuursector om in het onderwijs of aanvullend op het onderwijs met ouders en begeleiders van kinderen/jongeren aan de slag te gaan met cultuur.

Vragen

Heb je een vraag over de samenwerking tussen Cultuur en Onderwijs?
Contacteer Veerle Keuppens: