Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultuureducatie internationaal

De ontwikkelingen in Vlaanderen rond cultuureducatie situeren zich in een ruimer, mondiaal perspectief. Het Vlaamse beleid wil zich hiertoe verhouden en er zelf ook een bijdrage aan leveren.  

ACEnet 

Een beleidsmedewerker van het Departement Cultuur, Jeugd en Media neemt samen met een collega van CANON Cultuurcel en het deeltijds kunstonderwijs deel aan ACEnet. Dit is het netwerk van ambtenaren die in de deelnemende landen bezig zijn met kunst- en cultuureducatie. Dit netwerk wil onderlinge expertise en ervaringen uitwisselen over beleid, praktijk, onderzoek en professionele ontwikkeling. ACEnet sluit aan bij de Europese doelstellingen en agenda, net zoals bij die van UNESCO en OESO. Een belangrijk document waaraan in dat overleg voortdurend wordt gerefereerd is de Seoul Agenda die werd geformuleerd in het kader van de tweede wereldconferentie over kunst- en cultuureducatie die UNESCO in 2010 organiseerde in Zuid-Korea.

De ACEnet-leden ontmoeten elkaar twee keer per jaar, al dan niet gekoppeld aan een thematische conferentie in een Europese lidstaat.  

Samenwerking met Nederland

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media streeft eveneens naar een intensieve samenwerking met Nederland om van elkaars goede praktijken te leren. Daarom komen beleidsmedewerkers van het Departement CJM, van CANON Cultuurcel en het deeltijds kunstonderwijs regelmatig samen met de relevante Nederlandse partners. Dat zijn het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunsten (LKCA), het Nederlandse ministerie voor Cultuur, Onderwijs en Wetenschap (OCW) en het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)