Overslaan en naar de inhoud gaan
De culturele activiteitenpremie De culturele activiteitenpremie

De culturele activiteitenpremie

Wat

De culturele activiteitenpremie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Door de coronacrisis lag het culturele leven gedurende een ruime tijd stil. Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, wordt nu de culturele activiteitenpremie gelanceerd.

De culturele activiteit is steeds publiek en wordt breed gedefinieerd. Het kan gaan om activiteiten gericht op presentatie, (talent)ontwikkeling, vormingsactiviteiten of (participatie)projecten. Voorbeelden hiervan zijn een optreden, workshop, expositie, lezing of een socio-culturele activiteit.

Activiteiten die herhaaldelijk plaatsvinden of verspreid zijn over een aantal tijdstippen kunnen ook, maar je moet voor elke sessie een aparte aanvraag indienen.

Interesse in de premie?

Lees zeker ook het document met veelgestelde vragen!

Veelgestelde vragen en antwoorden over de culturele activiteitenpremie

Voor wie

Rechtspersonen of éénmanszaken komen in aanmerking voor de culturele activiteitenpremie als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Jouw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.
 • Je bent actief binnen één van deze NACE-codes en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.

Daarnaast komen de structureel gesubsidieerde culturele organisaties in aanmerking voor de premie.

Hoeveel

De culturele activiteitenpremie werkt volgens volgende principes:

 • De aanvrager geeft aan hoeveel hij nodig heeft voor het organiseren van de activiteit, per schijf van 2.000 euro. Je kan dus kiezen tussen 2.000 euro, 4.000 euro, 6.000 euro, 8.000 euro, 10.000 euro, 12.000 euro, 14.000 euro, 16.000 euro, 18.000 euro of 20.000 euro.
 • Je kan per organisatie maximum 20.000 euro aanvragen.
 • De premie moet de gemaakte kosten voor de activiteit dekken.
 • Je kan als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar nooit meer dan 20.000 euro in totaal.
 • Per culturele activiteit kan er slechts één culturele activiteitenpremie worden toegekend.

Het totale beschikbare budget voor de culturele activiteitenpremie bedraagt ongeveer 30 miljoen euro. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet jouw culturele activiteit voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 en in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt publiek gecommuniceerd.
 • De activiteit is publiek toegankelijk;
 • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen;
 • Voor de activiteit stel je ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen;
 • De cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. De vergoeding respecteert minstens de verschillende CAO’s van de specifieke paritaire comités. Zelfstandige cultuurwerkers krijgen ook een eerlijke vergoeding.
Raadpleeg het document met veelgestelde vragen voor meer uitleg over de voorwaarden.

 

Speciale aandacht voor veiligheid en duurzaamheid

De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat de sector haar activiteiten op een duurzame en een veilige manier organiseert. We verwijzen daarom naar de huidige sectorprotocollen, maar sporen jou als aanvrager ook aan om:

 • je activiteit op een duurzame en ecologische manier te organiseren, wat je kan controleren aan de hand van de groeneVENTscan;
 • je activiteit te testen aan de hand van het COVID Event Risk Model.

Hoe en wanneer aanvragen

We ontwikkelen momenteel een digitale applicatie om je culturele activiteitenpremie aan te vragen.

Opgelet:

 • De applicatie werkt niet op mobiele toestellen. 
 • Om je aan te melden op de applicatie heb je jouw e-ID nodig.
 • Je logt in als wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie. De wettelijke vertegenwoordiger kan zijn/haar aanmeldmachtiging delegeren naar een collega. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.  
 • Je kan tot 31 mei 2021 een aanvraag indienen of tot de middelen van het noodfonds uitgeput zijn.
 • De culturele activiteitenpremie wordt toegekend in volgorde van ontvangst van de aanvraag. We hanteren dus een first come, first served principe. Hierna laat de digitale applicatie geen aanvragen meer toe.

Lancering applicatie

Wil je op de hoogte gehouden worden van de lancering van de applicatie?
Laat dan hieronder je e-mailadres achter.

Beoordeling

Nadat je jouw aanvraag hebt ingediend, zal het Departement Cultuur, Jeugd en Media zo snel mogelijk onderzoeken of je voldoet aan de voorwaarden en zal ze beslissen of je recht hebt op de culturele activiteitenpremie. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media communiceert de beslissing via e-mail.

Toekenning en uitbetaling

De uitbetaling van de premie gebeurt na goedkeuring van de aanvraag door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en zal in één keer gestort worden op een Belgisch rekeningnummer op de naam van de begunstigde.

Indien achteraf blijkt dat je valse informatie hebt doorgegeven en je niet voldeed aan de voorwaarden, moet je de subsidie terugbetalen aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Na toekenning

Als je een subsidie van de Vlaamse overheid ontvangt, ben je verplicht zowel tijdens de activiteit als bij elke communicatie over de activiteit het logo van de Vlaamse overheid te vermelden.

Je moet kunnen aantonen dat de culturele activiteit plaats heeft gevonden en dat de kosten van de activiteit minstens even hoog zijn als de gevraagde premie. Je laadt daarom alle bewijsstukken die dit kunnen aantonen op in de applicatie. Dit doe je ten laatste twee maanden nadat je activiteit is afgelopen. Als je activiteit in het verleden plaatsvond, laad je de bewijsstukken op binnen de twee maanden na goedkeuring van jouw premie.

Als jouw activiteit uiteindelijk niet kon doorgaan omdat de gezondheidssituatie (en dus de kleurencode) in jouw gemeente wijzigde naar code rode op de dag dat jouw activiteit zou doorgaan, beschouwt het Departement Cultuur, Jeugd en Media dit als overmacht. De niet-recupereerbare kosten van jouw activiteit worden niet teruggevorderd. Je bent verplicht dit te melden aan ons.

Vragen

Heb je nog andere vragen over deze subsidie?  Raadpleeg het document met veelgestelde vragen.
Vind je het antwoord daar niet terug? Bel naar het gratis nummer 1700 of stuur een e-mail via het contactformulier.