Overslaan en naar de inhoud gaan
Decreet jeugdverblijfcentra en hostels Decreet jeugdverblijfcentra en hostels

Decreet jeugdverblijfcentra en hostels

Wat als de reservaties in mijn jeugdverblijfcentrum of hostel geannuleerd worden door de coronacrisis?

Bezorg het Departement CJM  een overzicht van de geannuleerde reservaties via jeugdverblijven@vlaanderen.be.

Wat met de voorschotten en saldi die ik ontvang?

De voorschotten worden uitbetaald zoals bepaald in het decreet:

  • Decreet jeugdverblijfcentra: jeugdverblijfcentra en hostels met een personeelssubsidie in 2020 ontvangen onverminderd bij elk begin van een kwartaal 22,5% van hun voorziene subsidie.
  • De saldi van de personeelssubsidies 2019 voor jeugdverblijfcentra en hostels worden uitbetaald vóór 1 juli 2020.

Wat als je jeugdverblijfcentrum of je hostel verplicht moet sluiten?

Dat hoef je niet te melden aan het departement.