Overslaan en naar de inhoud gaan
Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

A. Werkingssubsidies: algemeen

 

Wat met indiendata in het kader van  nieuwe subsidierondes?

Deadlines voor indiendata blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de dossiers.

Als je door de verstrengde maatregelen niet in staat bent om een dossier volledig in te dienen, stuur je vóór de indiendatum een e-mail naar kiosk@vlaanderen.be. In de onderwerpsregel van de e-mail vermeld je duidelijk de naam van subsidielijn. In de e-mail vermeld je de reden van de onvolledigheid van het dossier en de datum waarop je het dossier zal kunnen vervolledigen. Motiveer daarbij ook de vertraging.

De administratie zal dit contextueel bekijken. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen.

Deze regeling geldt zowel voor dossiers die via Kiosk als via e-mail worden ingediend.

Komende deadlines:

 • 1 juli: deadline aanvraag verenigingen met een bijzondere opdracht

 

Wat met indiendata in het kader van verantwoordingsdossiers?

Deadlines voor indiendata blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de dossiers.

De deadline voor de voortgangsrapportage (31 maart) is inmiddels achter de rug.

Verenigingen die nog geen papieren versie van hun verslaggeving over 2019 bezorgden, hoeven dit niet meer te doen:  voor de voortgangsrapportage over 2019 volstaat het indienen van een digitaal dossier.

 

Wat als mijn werking aangepast of geannuleerd wordt door de coronacrisis?

De erkende verenigingen moeten in 2021 verslag uitbrengen over hun werking in 2020. Dat geldt zowel voor de gerealiseerde modules als voor de realisatie van de subsidieovereenkomst. Daarnaast moeten ze ook een financieel verslag over 2020 indienen. Als de vereniging kan aantonen dat er voldoende kosten werden gemaakt om het subsidiebedrag te verantwoorden, zal het volledige subsidiebedrag worden betaald.

 • Erkende verenigingen die daarnaast ook een projectsubsidie ontvangen: zie rubriek Projectsubsidies

 

Wat met de voorschotten en de saldi die ik ontvang?

De voorschotten en saldi worden uitbetaald zoals bepaald in het decreet:

 • het tweede voorschot van 22,5% begin april, het derde en vierde voorschot bij het begin van respectievelijk het derde en vierde kwartaal (telkens 22,5%).
 • saldi in het kader van de werkingssubsidies 2019 worden in principe uitbetaald vóór 1 juli 2020.

B. Projectsubsidies

 

Wat als mijn project aangepast of geannuleerd wordt door de coronacrisis?

Wanneer de activiteiten door de coronacrisis worden stopgezet en de impact op je project duidelijk is, neem je contact op met je dossierbehandelaar met een voorstel tot aanpassing van het project. Daarin geef je aan wat de concrete impact was op bijvoorbeeld de timing van je project. In samenspraak met je dossierbehandelaar kan bekeken worden of de duur van het project verlengd kan worden.

C. Aanvragen tot erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, vereniging informatie en participatie of cultuureducatieve vereniging

 

Wordt de referentieperiode voor het aantonen van de modules verlengd?

Nee, de referentieperiode blijft behouden: van 1 mei 2019 t.e.m. 30 april 2020.

 

Wat als mijn werking door de coronacrisis aangepast of geannuleerd werd tijdens de referentieperiode voor de modules?

Bij het beoordelen van de erkenningsvoorwaarden, en in het bijzonder bij de controle van de modules, zullen we rekening houden met activiteiten en initiatieven die door de opgelegde coronamaatregelen geannuleerd werden. Wel moet je deze activiteiten en initiatieven en de annulering ervan kunnen aantonen, evenals de impact die dat op het realiseren van de modules had.

Voorbeelden van mogelijke stukken:

Bij een eigen initiatief of activiteit:

 • promotiemateriaal om het aanbod aan te tonen
 • inschrijvingen van deelnemers (op papier of datadump)
 • communicatie over de annulering
 • (indien van toepassing:) contracten met verhuurders van de locatie waarvan je gebruik zou maken.

Bij een initiatief of activiteit op vraag van derden:

 • contract met de aanvrager
 • annulering door de aanvrager
 •  eventuele inschrijvingen die de aanvrager al ontvangen had.