Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatregelen CULTUUR en MEDIA

Beslissingen Overlegcomité van 29 december 2021

- Laatste update: 30 december 2021 - 

Het Overlegcomité heeft op woensdag 29 december via elektronische procedure kennisgenomen van het recente arrest van de Raad van State.

Het Comité heeft beslist om de voorwaarden die op 3 december vastgelegd werden voor de culturele sector te herstellen:

 • enkel zitplaatsen;
 • met mondmasker;
 • gebruik van CST vanaf 50 bezoekers;
 • een maximum van 200 bezoekers.

Deze voorwaarden zullen ook gelden voor bioscopen en de evenementensector.

Het gaat telkens om activiteiten die binnen georganiseerd worden, maar veilig kunnen plaatsvinden met een zittend, goed gespreid, beperkt en zwijgend publiek, en onder voorwaarden van het permanent dragen van een masker en voldoende ventilatie.

Voor activiteiten buiten blijven de huidige regels gelden:

 • Evenementen mogen niet uitsluitend in tenten georganiseerd worden.
 • Maximaal 1 bezoeker/4 m²
 • Vanaf 100 bezoekers eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen 

De beslissingen zijn van kracht vanaf de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad op donderdag 30 december. Het Basisprotocol Cultuur werd in navolging hiervan aangepast.

  Ondersteuning door Cultuurloket

  Cultuurloket bundelt - in samenwerking met het departement - alle relevante informatie voor individuen, organisaties en ondernemingen uit de culturele sector in een gedetailleerd document met veelgestelde vragen en antwoorden

  Dat overzicht is ook voor de audiovisuele sector belangrijk.
   

  Stel je (coronagerelateerde) vragen aan Cultuurloket

  Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat,  ook over de coronamaatregelen.

  Heb je een vraag? Je kunt elke dag een afspraak inplannen met een van hun consulenten via cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als onderwerp.
   

  Webinars

  Bekijk zeker ook de webinars die Cultuurloket organiseert over coronagerelateerde topics. 

  Wat betekent deze crisis voor je subsidiedossier of verslaggeving?

  De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving.

  Als je wegens de verstrengde maatregelen niet in staat bent om een volledig dossier in te dienen, stuur je zelf het bewijs van onvolledigheid (bv. een mail van de raad van bestuur) naar kiosk@vlaanderen.be. In de titel van de e-mail vermeld je duidelijk de naam van subsidielijn. Geef daarbij ook aan wanneer je het dossier zal kunnen vervolledigen en motiveer de looptijd. Het departement  zal dit contextueel bekijken. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen. Deze regeling geldt zowel voor dossiers die via Kiosk als via e-mail worden ingediend.

  Daarnaast kan de pandemie aanleiding geven tot overmacht. Als de verstrengde maatregelen een directe impact hebben op je werking en de beoogde doelstellingen van je werking, zal het departement daar rekening mee houden bij de beoordeling en de verslaggeving 2020.

  Danseres

  Wat betekent deze crisis voor tax shelterdossiers?

  Naar aanleiding van de coronacrisis voerde de FOD Financiën via de Circulaire 2020/C/72 een aantal tijdelijke fiscale maatregelen in rond taxshelter voor audiovisuele werken en podiumwerken. We zoomen in op de belangrijkste bepalingen:

  • Zowel voor de podiumkunsten als voor de audiovisuele sector kan de termijn waarbinnen de uitgaven gedaan moeten worden, met 12 maanden verlengd worden.
  • Het audiovisuele werk of de podiumproductie, bepaald in de raamovereenkomst, kan vervangen worden door een ander erkend werk.
  • Voor podiumkunsten gelden specifieke bepalingen over de uitgaven voor voorstellingen die waren geprogrammeerd binnen de maand na de première, maar die zijn uitgesteld door de coronamaatregelen.

  Om van deze uitzondering te kunnen genieten, moet de producent kunnen aantonen dat hij rechtstreekse schade heeft geleden door de invoering van de coronamaatregelen.

  Gaming

  Welke maatregelen neemt het VAF in verband met de projecten Creatie (VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds)?

  Het VAF neemt een eerste reeks maatregelen rond toegekende steun aan projecten. Bedoeling is de sector meer flexibiliteit en tijd te bieden in deze onzekere periode.

  Kasteel van Gaasbeek

  Toe­gan­ke­lijk­heid van onze in­stel­lin­gen en mu­sea

  De instellingen en musea die onder het beheer van het Departement CJM vallen, zijn opnieuw open. Voor meer informatie neem je best een kijkje op de respectieve websites. 

  De werking van het depot in Vilvoorde (Collectie Vlaamse Gemeenschap) is opnieuw opgestart. Selecties in het depot zijn dus weer mogelijk, evenals transporten van en naar het depot. Daarvoor moet je wel voorafgaandelijk een afspraak maken via collectievlaamsegemeenschap@vlaanderen.be.

  Bereikbaarheid medewerkers Departement Cultuur, Jeugd en Media

  De medewerkers van het Departement CJM werken maximaal van thuis uit, maar zijn zowel via e-mail als telefonisch bereikbaar. Je vindt hun contactgegevens op de thematische pagina's. 

  Daarnaast kun je het departement bereiken op het algemene telefoonnummer en e-mailadres: