Overslaan en naar de inhoud gaan
Maatregelen CULTUUR en MEDIA Maatregelen CULTUUR en MEDIA

Maatregelen CULTUUR en MEDIA

Beslissingen Overlegcomité van 3 december 2021

- Laatste update: 3 december 2021 - 

Het Nationaal Overlegcomité besliste op 3 december over een pakket aan nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. We geven hieronder een korte samenvatting van de maatregelen die betrekking hebben op onze beleidsdomeinen Cultuur en Jeugd.

Van zodra het wetgevende kader gepubliceerd is, lichten we de maatregelen uitgebreider toe en passen we onze protocollen aan.

De maatregelen gaan in op zaterdag 4 december.
 

 MAATREGELEN BESLIST OP HET OVERLEGCOMITÉ

1. Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is, geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.
 

2. Sociale contacten beperken

Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden.
 

3. Private bijeenkomsten binnen

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde  activiteiten, maar met uitzondering van:

 • sport;
 • private bijeenkomsten  thuis of in kleine toeristische logies;
 • huwelijken en uitvaarten.
   

4. Publieke evenementen binnen

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • een maximum van 200 bezoekers;
 • zittend;
 • met mondmasker;
 • met gebruik van het Covid Safe Ticket  vanaf 50 bezoekers.  

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits het respecteren van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

Evenementen binnen tot een maximum van 4.000 bezoekers kunnen op 4 en 5 december nog doorgaan. 
 

5. Publieke evenementen buiten

Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’. Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Als deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren. 

  Ondersteuning door Cultuurloket

  Cultuurloket bundelt - in samenwerking met het departement - alle relevante informatie voor individuen, organisaties en ondernemingen uit de culturele sector in een gedetailleerd document met veelgestelde vragen en antwoorden

  Dat overzicht is ook voor de audiovisuele sector belangrijk.
   

  Coronalijn Cultuurloket

  Culturele organisaties kunnen met vragen terecht bij Cultuurloket. Naar aanleiding van Covid-19 is er een speciale infolijn 02 534 18 24. Juristen staan van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 13 u. ter beschikking om vragen te beantwoorden. Daarnaast biedt Cultuurloket ook crisisbegeleiding aan in het kader van de coronacrisis.
   

  Webinars

  Cultuurloket organiseert regelmatig webinars over topics waarover ze de meeste vragen krijgen. 

  Wat betekent deze crisis voor je subsidiedossier of verslaggeving?

  De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving.

  Als je wegens de verstrengde maatregelen niet in staat bent om een volledig dossier in te dienen, stuur je zelf het bewijs van onvolledigheid (bv. een mail van de raad van bestuur) naar kiosk@vlaanderen.be. In de titel van de e-mail vermeld je duidelijk de naam van subsidielijn. Geef daarbij ook aan wanneer je het dossier zal kunnen vervolledigen en motiveer de looptijd. Het departement  zal dit contextueel bekijken. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen. Deze regeling geldt zowel voor dossiers die via Kiosk als via e-mail worden ingediend.

  Daarnaast kan de pandemie aanleiding geven tot overmacht. Als de verstrengde maatregelen een directe impact hebben op je werking en de beoogde doelstellingen van je werking, zal het departement daar rekening mee houden bij de beoordeling en de verslaggeving 2020.

  Danseres

  Wat betekent deze crisis voor tax shelterdossiers?

  Naar aanleiding van de coronacrisis voerde de FOD Financiën via de Circulaire 2020/C/72 een aantal tijdelijke fiscale maatregelen in rond taxshelter voor audiovisuele werken en podiumwerken. We zoomen in op de belangrijkste bepalingen:

  • Zowel voor de podiumkunsten als voor de audiovisuele sector kan de termijn waarbinnen de uitgaven gedaan moeten worden, met 12 maanden verlengd worden.
  • Het audiovisuele werk of de podiumproductie, bepaald in de raamovereenkomst, kan vervangen worden door een ander erkend werk.
  • Voor podiumkunsten gelden specifieke bepalingen over de uitgaven voor voorstellingen die waren geprogrammeerd binnen de maand na de première, maar die zijn uitgesteld door de coronamaatregelen.

  Om van deze uitzondering te kunnen genieten, moet de producent kunnen aantonen dat hij rechtstreekse schade heeft geleden door de invoering van de coronamaatregelen.

  Gaming

  Welke maatregelen neemt het VAF in verband met de projecten Creatie (VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds)?

  Het VAF neemt een eerste reeks maatregelen rond toegekende steun aan projecten. Bedoeling is de sector meer flexibiliteit en tijd te bieden in deze onzekere periode.

  Kasteel van Gaasbeek

  Toe­gan­ke­lijk­heid van onze in­stel­lin­gen en mu­sea

  De instellingen en musea die onder het beheer van het Departement CJM vallen, zijn opnieuw open. Voor meer informatie neem je best een kijkje op de respectieve websites. 

  De werking van het depot in Vilvoorde (Collectie Vlaamse Gemeenschap) is opnieuw opgestart. Selecties in het depot zijn dus weer mogelijk, evenals transporten van en naar het depot. Daarvoor moet je wel voorafgaandelijk een afspraak maken via collectievlaamsegemeenschap@vlaanderen.be.

  Bereikbaarheid medewerkers Departement Cultuur, Jeugd en Media

  De medewerkers van het Departement CJM werken maximaal van thuis uit, maar zijn zowel via e-mail als telefonisch bereikbaar. Je vindt hun contactgegevens op de thematische pagina's. 

  Daarnaast kun je het departement bereiken op het algemene telefoonnummer en e-mailadres: