Overslaan en naar de inhoud gaan

Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Wat als mijn project of werking aangepast of geannuleerd wordt door de coronacrisis?

Als het project of de werking door de verstrengde maatregelen fundamentele wijzigingen ondervindt, contacteer je het Departement CJM via kiosk@vlaanderen.be. In de onderwerpsregel van de mail vermeld je de naam van subsidielijn.

Voorbeeld: door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om met het jeugdhuis een traject met jongeren op te zetten in het kader van je artistiek project. In dat geval stuur je een mail.

Geef daarbij duidelijk aan:

  • welke wijzigingen zich zullen voordoen
    Voorbeeld: het traject wordt geannuleerd, zal op een ander moment plaatsvinden, …
  • welke impact dit zal hebben op het project of de werking
    Voorbeeld: we moeten ons artistiek project herzien, we moeten op zoek gaan naar andere partners, …

De administratie zal dit contextueel bekijken en alle gemotiveerde wijzigingen aanvaarden.

Wat als je werking of je jeugdhuis verplicht moet sluiten?

Dit hoef je niet te melden aan het departement. Wel als die sluiting een invloed heeft op je werking of project (zie vraag hoger).

Wat met de voorschotten en saldi die ik ontvang in 2021?

Omwille van de aanhoudende coronacrisis worden alle voorschotten voor 2021 vervroegd uitbetaald. Op die manier wordt de financiële draagkracht van jouw werking versterkt.