Overslaan en naar de inhoud gaan

Noodfonds

Culturele activiteitenpremie

De Vlaamse Regering keurde op 9 oktober 2020 een 2de premie voor de cultuursector goed: de culturele activiteitenpremie. Die premie is een forfaitaire subsidie om publieke activiteiten in de Vlaamse culturele sector te stimuleren, voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021.  

Afgelopen steunmaatregelen

Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering op basis van het zogenaamde Nooddecreet van 19 juni 2020  een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevatte verschillende steunmaatregelen die de financiële schade in de drie sectoren gedeeltelijk moest compenseren. De cultuursector kon rekenen op bijna 65 miljoen euro, de jeugdsector op 16 miljoen euro en de mediasector op 10 miljoen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stond in voor de verdeling van deze financiële steun.

Noodfonds Cultuur

De Vlaamse Regering keurde op 3 juli 2020 de volgende steunmaatregelen goed:

 • een bijkomende subsidie voor organisaties die meerjarige subsidies ontvangen;
 • een premie voor kwetsbare kernspelers uit de cultuursector: de cultuurcoronapremie (een subsidie van 1.500 euro voor spelers die schade hebben geleden door de coronacrisis, maar niet konden genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen)
 • een forfaitair bedrag voor een aantal koepelorganisaties met bijzondere opdracht (VAF/Filmfonds, Literatuur Vlaanderen, Cultuurloket en Hefboom)
   

Noodfonds Jeugd

De Vlaamse Regering keurde op 10 juli 2020 de volgende steunmaatregelen goed:

 • 1.840.000 euro voor gesubsidieerde jeugdverenigingen;
 • 49.000 euro voor de Uitleendienst Kampeermateriaal;
 • 2,1 miljoen euro voor hostels;
 • 12,1 miljoen euro voor jeugdverblijfcentra.
   

Noodfonds Media

De Vlaamse Regering keurde op 3 en 10 juli 2020 de volgende steunmaatregelen goed:

 • 1,9 miljoen euro voor het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds voor steun aan producties;
 • 3,8 miljoen voor de erkende regionale televisieomroepen;
 • 186.250 euro voor erkende lokale en netwerkradio-omroepen;
 • 313.750 euro voor freelancers in de journalistiek;
 • 3,8 miljoen euro voor de VRT.

Steden en gemeenten

De steden en gemeenten kregen 30 procent van het noodfonds, wat neerkwam op 87 miljoen euro. Daarmee konden ze onder andere culturele centra, lokale cultuurorganisaties en jeugdorganisaties ondersteunen.

Zo kwam naar schatting nog eens ruim 20 miljoen euro bij lokale cultuurverenigingen terecht. Het ging dan bijvoorbeeld om lokale niet-gesubsidieerde, niet-commerciële organisaties uit de erfgoedsector, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten, of de kunsten. De cultuursector mocht dus in totaal op 85 miljoen euro rekenen uit het noodfonds. Ook de lokale jeugdwerkingen (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, …) konden genieten van deze extra middelen voor de lokale besturen.