Overslaan en naar de inhoud gaan

De culturele activiteitenpremie

Let op voor phishing!

Er circuleren valse phishingberichten over coronapremies, zogezegd in naam van de Vlaamse of federale overheid.

Lees er meer over

Je kan geen aanvraag meer indienen

Sinds 12 januari is het niet meer mogelijk om een culturele activiteitenpremie aan te vragen. Het voorziene budget van 35 miljoen euro is bereikt.

Lees meer over de toegekende premies

Wat

De culturele activiteitenpremie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 augustus 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Door de coronacrisis lag het culturele leven gedurende een ruime tijd stil. Om de cultuursector een boost te geven en mensen opnieuw te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, wordt nu de culturele activiteitenpremie gelanceerd.

De culturele activiteit is steeds publiek en wordt breed gedefinieerd. Het kan gaan om activiteiten gericht op presentatie, (talent)ontwikkeling, vormingsactiviteiten of (participatie)projecten. Voorbeelden hiervan zijn een optreden, workshop, expositie, lezing of een socio-culturele activiteit.

Activiteiten die herhaaldelijk plaatsvinden of verspreid zijn over een aantal tijdstippen kunnen ook, maar je moet voor elke sessie een aparte aanvraag indienen.

Daarnaast willen we tijdens de tweede lockdown alternatieve presentatievormen ondersteunen. Denk aan live streaming, een poëzietelefoon, een balkonserenade, virtuele workshops of tentoonstellingen, whatsapptheater, een in-game metalfestival, … De premie kan een extra impuls zijn om te innoveren en die vormen verder uit te diepen zodat mensen in deze moeilijke tijd van cultuur kunnen blijven proeven. Je kan de premie ook gebruiken om de niet-recupereerbare kosten voor een reeds geplande activiteit, die nu geannuleerd werd, te dekken.

Een activiteit is steeds gelinkt aan één locatie, één tijdstip en één datum. Activiteiten die herhaaldelijk plaatsvinden of verspreid zijn over een aantal data kunnen ook, maar je moet voor elke sessie een aparte aanvraag indienen.

Voor wie

Rechtspersonen of éénmanszaken komen in aanmerking voor de culturele activiteitenpremie als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Jouw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.
 • Je bent actief binnen één van deze NACE-codes en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.

Daarnaast komen de structureel gesubsidieerde culturele organisaties in aanmerking voor de premie.

Hoeveel

De culturele activiteitenpremie werkte volgens volgende principes:

 • De aanvrager geeft aan hoeveel hij nodig heeft voor het organiseren van de activiteit, per schijf van 2.000 euro. Je kan dus kiezen tussen 2.000 euro, 4.000 euro, 6.000 euro, 8.000 euro, 10.000 euro, 12.000 euro, 14.000 euro, 16.000 euro, 18.000 euro of 20.000 euro.
 • Je kon per organisatie maximum 20.000 euro aanvragen.
 • De premie moet de gemaakte kosten voor de activiteit dekken.
 • Je kon als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar nooit meer dan 20.000 euro in totaal.
 • Per culturele activiteit kon er slechts één culturele activiteitenpremie worden toegekend.

Het totale beschikbare budget voor de culturele activiteitenpremie bedroeg ongeveer 35 miljoen euro. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de premie, moest jouw culturele activiteit voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 en in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt al publiek gecommuniceerd (op je website, als Facebookevenement, op UiT in Vlaanderen, …) op het moment van de aanvraag.
 • De activiteit is publiek toegankelijk;
 • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen;
 • Voor de activiteit stel je ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) via een ondertekend contract ofwel via een ondertekend aannemingscontract voor zelfstandigen;
 • De cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. De vergoeding respecteert minstens de verschillende CAO’s van de specifieke paritaire comités. Zelfstandige cultuurwerkers krijgen ook een eerlijke vergoeding.

Raadpleeg het document met veelgestelde vragen voor meer uitleg over de voorwaarden.
Heb je nog vragen? Bel naar het gratis nummer 1700 of stuur een e-mail via het contactformulier.

 

Speciale aandacht voor veiligheid en duurzaamheid

De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat de sector haar activiteiten op een duurzame en een veilige manier organiseert. We verwijzen daarom naar de huidige sectorprotocollen, maar sporen jou als aanvrager ook aan om:

 • je activiteit op een duurzame en ecologische manier te organiseren, wat je kan controleren aan de hand van de groeneVENTscan;
 • je activiteit te testen aan de hand van het COVID Event Risk Model.

Hoe en wanneer aanvragen

Je kan geen aanvraag meer indienen. 

Je moest de aanvraag via deze applicatie indienen.

Opgelet:

 • De applicatie werkt niet op mobiele toestellen. 
 • Om je aan te melden op de applicatie heb je jouw e-ID nodig. Lees er meer over op deze website van de Vlaamse overheid.
 • Je logt in als wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie. De wettelijke vertegenwoordiger kan zijn/haar aanmeldmachtiging delegeren naar een collega. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.  
 • Je kon tot 12 januari 2021 een aanvraag indienen.
 • De culturele activiteitenpremie werd toegekend in volgorde van ontvangst van de aanvraag. We hanteerden dus een first come, first served principe.

Webinar

Bekijk de infosessie van Danspunt, over de culturele activiteitenpremie.

Beoordeling

Nadat je jouw aanvraag hebt ingediend, zal het Departement Cultuur, Jeugd en Media zo snel mogelijk onderzoeken of je voldoet aan de voorwaarden en zal ze beslissen of je recht hebt op de culturele activiteitenpremie. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media communiceert de beslissing via e-mail.

Toekenning en uitbetaling

De uitbetaling van de premie gebeurt na goedkeuring van de aanvraag door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en zal in één keer gestort worden op een Belgisch rekeningnummer op de naam van de begunstigde.

Indien achteraf blijkt dat je valse informatie hebt doorgegeven en je niet voldeed aan de voorwaarden, moet je de subsidie terugbetalen aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Na toekenning

Als je een subsidie van de Vlaamse overheid ontvangt, ben je verplicht zowel tijdens de activiteit als bij elke communicatie over de activiteit het logo van de Vlaamse overheid te vermelden.

Je moet kunnen aantonen dat de culturele activiteit plaats heeft gevonden en dat de kosten van de activiteit minstens even hoog zijn als de gevraagde premie. Je laadt daarom alle bewijsstukken die dit kunnen aantonen op in de applicatie. Dit doe je ten laatste twee maanden nadat je activiteit is afgelopen. Als je activiteit in het verleden plaatsvond, laad je de bewijsstukken op binnen de twee maanden na goedkeuring van jouw premie.

De verantwoording indienen doe je via deze applicatie. Net als bij de aanvraag, meld je je aan met je e-ID. Je logt opnieuw in als wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie. Bekijk ook zeker de FAQ voor vragen over de verantwoording.
 

Wat als mijn activiteit niet kan doorgaan door de verlenging van de coronamaatregelen ?

Als jouw activiteit uiteindelijk niet kon doorgaan omdat de (lokale) overheid alle activiteiten verbiedt op de dag van jouw activiteit, mag je de activiteit uitstellen. Gezien de huidige coronamaatregelen, hebben we beslist om de periode waarin je activiteit mag doorgaan te verlengen tot 31 augustus 2021. Indien je jouw activiteit wil uitstellen, kan je dit zelf aanpassen in jouw dossier. Hiervoor moet je opnieuw inloggen in de applicatie. In jouw dossieroverzicht selecteer je hiervoor de optie "Pas gegevens activiteit aan". Let op, je kan enkel bepaalde velden van de aanvraag aanpassen.

Indien er echt geen andere opties meer mogelijk zijn, beschouwen we dit als overmacht. De niet-recupereerbare kosten van jouw activiteit worden niet teruggevorderd. Je bent wel verplicht dit te melden aan ons. Dit doe je via de annulatieknop in de online applicatie. In het eindverslag moet je dan ook motiveren waarom er geen andere alternatieven mogelijk waren.

Vragen

Heb je nog andere vragen over deze subsidie?  Raadpleeg het document met veelgestelde vragen.
Vind je het antwoord daar niet terug? Bel naar het gratis nummer 1700 of stuur een e-mail via het contactformulier.