Overslaan en naar de inhoud gaan
Decreet jeugdverblijfcentra en hostels Decreet jeugdverblijfcentra en hostels

Decreet jeugdverblijfcentra en hostels

Wat als ik in 2021 niet voldoe aan de decretale voorwaarden?

Sinds 27 oktober 2020 geldt er een verbod op groepsovernachtingen. Daardoor kunnen een groot deel van de hostels en jeugdverblijfcentra niet beantwoorden aan bepaalde decretale voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies. Het gaat dan meer bepaald over het minimale aantal te realiseren overnachtingen voor jeugd en het minimale aantal te ontvangen jeugdverenigingen op jaarbasis.

De Vlaamse Regering besliste op 5 maart 2021 om gezien de noodsituatie alle voorwaarden als ‘behaald’ te beschouwen en dus de volledige subsidiebedragen uit te keren.

Wat als de reservaties in mijn jeugdverblijfcentrum of hostel geannuleerd worden door de coronacrisis?

Bezorg het Departement CJM  een overzicht van de geannuleerde reservaties via jeugdverblijven@vlaanderen.be.

Wat als je jeugdverblijfcentrum of je hostel verplicht moet sluiten?

Dat hoef je niet te melden aan het departement.