Overslaan en naar de inhoud gaan
Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

A. Werkingssubsidies

 

Voorschotten 2021

De erkende gesubsidieerde jeugdverenigingen zullen kunnen rekenen op een vervroegde uitbetaling van de voorschotten van het jaar 2021. Er wordt per kwartaal een voorschot van 22,5 procent van de toegekende werkingssubsidie voor het jaar 2021 uitbetaald. Die versnelde uitbetaling moet ervoor zorgen dat de jeugdorganisaties niet in liquiditeitsproblemen komen. Bovendien wordt het subsidiebedrag gegarandeerd.

Over deze maatregelen nam de Vlaamse regering op 5 maart 2021 een beslissing.
 

Beleidsplanning 2022-2025

De coronamaatregelen hebben een impact op de werking van heel wat verenigingen. Het is onduidelijk hoe lang deze situatie aanhoudt. Er is bij sommige verenigingen onzekerheid over de toekomstkeuzes die ze bij het opstellen van de beleidsnota maken. Het Departement CJM en de jeugdwerksector (vertegenwoordigd in de reflectiegroep vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid) wisselden hierover van gedachten.

Hoe houden we rekening met de impact van de coronacrisis op de beleidsplanning?
 

Verantwoording 2020

De coronamaatregelen kunnen een impact hebben op het realiseren van de modules en het uitvoeren van de subsidieovereenkomst.  

Wat verwachten we van de verenigingen op het vlak van de verantwoording 2020? (zie punt 2, pagina 3)

B. Projectsubsidies

 

Wat als mijn project aangepast of geannuleerd wordt door de coronacrisis?

Wanneer de activiteiten door de coronacrisis worden stopgezet en de impact op je project duidelijk is, neem je contact op met je dossierbehandelaar met een voorstel tot aanpassing van het project. Daarin geef je aan wat de concrete impact was op bijvoorbeeld de timing van je project. In samenspraak met je dossierbehandelaar kan bekeken worden of de duur van het project verlengd kan worden.

C. Erkenningsaanvragen

 

Wat als mijn werking door de coronacrisis aangepast of geannuleerd werd tijdens de referentieperiode voor de modules?

Bij het beoordelen van de erkenningsvoorwaarden, en in het bijzonder bij de controle van de modules, zullen we rekening houden met activiteiten en initiatieven die door de opgelegde coronamaatregelen geannuleerd werden. Wel moet je deze activiteiten en initiatieven en de annulering ervan kunnen aantonen, evenals de impact die dat op het realiseren van de modules had.

Voorbeelden van mogelijke stukken:

Bij een eigen initiatief of activiteit:

  • promotiemateriaal om het aanbod aan te tonen
  • inschrijvingen van deelnemers (op papier of datadump)
  • communicatie over de annulering
  • (indien van toepassing:) contracten met verhuurders van de locatie waarvan je gebruik zou maken.

Bij een initiatief of activiteit op vraag van derden:

  • contract met de aanvrager
  • annulering door de aanvrager
  •  eventuele inschrijvingen die de aanvrager al ontvangen had.