Overslaan en naar de inhoud gaan
Kadervorming Kadervorming

Kadervorming

1. Wat als onze kadervormingscursussen niet kunnen doorgaan?

Een kadervormingscursus die niet doorgaat, annuleer je in de KAVO-tool (www.mijnkadervorming.be).

Voor cursussen die verplaatst worden naar een andere periode, kunnen de gegevens online aangepast worden.

2. Specifieke tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

 

2.1. Schrappen evaluatiemoment

Het schrappen van het evaluatiemoment wordt vervroegd ingevoerd. Dat wil zeggen dat verenigingen vanaf nu een attest kunnen uitreiken aan jongeren die hun cursus en stage met succes hebben afgerond.

Wat moet je doen?

Je bent als vereniging verantwoordelijk voor het ganse traject, dat wil zeggen dat je nagaat of een deelnemer inderdaad slaagde voor zowel cursus als stage. Je doet dat bijvoorbeeld aan de hand van het trajectboekje van de jongere of door contact op te nemen met de stageplaats.  Daarna kruis je in de KAVO-tool aan of de deelnemer geslaagd is voor het gehele traject. Bij ‘datum evaluatie’ wordt de dag van de beslissing genoteerd (in plaats van de datum van het evaluatiemoment).
 

Een paar voorbeelden

Akim volgde in de paasvakantie van 2018 zijn cursus bij vereniging A, liep in de zomer van 2018 stage bij vereniging B en zou normaal gezien in deze paasvakantie (2020) deelnemen aan een evaluatiemoment van vereniging A (afgelast wegens coronamaatregelen). Akim krijgt toch zijn attest nadat vereniging A naging of Akim geslaagd was voor het theoretische gedeelte en voor de stage en in de Kavo-tool aangaf dat Akim geslaagd is voor het hele traject.

Mati volgde in de krokusvakantie van 2015 haar cursus bij vereniging C, liep in de paasvakantie van 2017 stage bij vereniging D maar deed niet mee aan een evaluatiemoment. Mati krijgt nog steeds geen attest.
 

2.2. Verlenging van de maximale trajectduur van drie jaar

Deelnemers die door de coronacrisis niet in staat zijn om hun traject tijdig af te ronden, krijgen een verlenging van de trajectperiode tot en met 31 december 2021.

De maatregel geldt niet met terugwerkende kracht voor jongeren waarvoor de termijn van drie jaar al was afgelopen vóór 13 maart 2020.
 

2.3. Geen verplichting om eerst het volledige theoretische gedeelte te volgen om daarna aan de stage te mogen beginnen

Tot en met 31 december 2021 kunnen jongeren uitzonderlijk hun stage aanvatten en afronden terwijl hun cursus nog niet afgerond is, op voorwaarde dat ze al 15 van de 50 cursusuren volbrachten. 

Wat moet je doen?

In de tool kan je voor het theoretische gedeelte verschillende luiken ingeven. Je kan een jongere bij het begin van de cursus linken aan die cursus, maar je zal de deelnemer pas kunnen koppelen aan zijn stageplaats nadat de volledige cursus gevolgd is én de deelnemer een positieve beoordeling heeft gekregen.

Voorbeeld

Je organiseert een eerste stukje animatorcursus van 15 uur tijdens een weekend eind juni. De deelnemer doet stage tijdens de zomervakantie. De rest van de cursus van 35 uur vindt plaats tijdens de herfstvakantie. Na de herfstvakantie geef je de beoordeling van de stage in de KAVO-tool in, wanneer de deelnemer geslaagd is, koppel je hem aan zijn stageplaats.

Diego volgde een instructeurscursus bij vereniging X, hij zou tijdens de paasvakantie stage lopen tijdens de animatorcursus zodat hij tijdens de herfstvakantie de volgende animatorcursus mag begeleiden als volwaardige begeleider en zo kan meetellen voor de begeleiderseisen. De animatorcursus in de paasvakantie werd geannuleerd, maar vereniging X beslist om deze te laten doorgaan in de opgesplitste vorm. De vereniging organiseert een weekend met 15 uur vorming voor de zomer, en nog eens twee weekends na de zomer. Diego loopt stage tijdens deze opgesplitste cursus. Zo heeft hij zijn stage toch tijdig kunnen lopen en kan hij tijdens de animatorcursus in november mee als geattesteerd instructeur.
 

2.4 Flexibiliteit voor corona–afwezigen

We springen flexibel om met corona-afwezigen (zieken, quarantaine, ). Het gemiste theoretisch gedeelte kan vervangen worden door theorie uit een andere – al dan niet geattesteerde – cursus of vorming in het jeugdwerk.  

We verwachten dat verenigingen nagaan of de deelnemer met de alternatieve vorming voldoende kon werken aan de competenties die in de gemiste inhoud aan bod kwamen. Verenigingen moeten ook over voldoende bewijsstukken beschikken om de uitzondering toe te staan (bv. een doktersbriefje en cursusprogramma, …). 
 

2.5 Tijdelijk online organiseren van cursussessies

Verenigingen krijgen de mogelijkheid  om tijdelijk een aantal sessies van de kadervormingscursussen online te organiseren. Die online sessies kunnen ook meetellen als stage voor kandidaat-instructeurs.  

Deze maatregel is van kracht tot en met 30 juni 2021.  
 

Hoe ga je concreet te werk? 

 1. Geef aan welke sessies je online wilt organiseren op basis van het competentieschema dat je bij de erkenningsaanvraag van het kadervormingstraject indiende.
   
 2. Per sessie geef je kort (max. een halve A4 per sessie) aan:
  • op welke manier je de inhoud en competenties in normale omstandigheden brengt;
  • op welke manier je de inhoud en competenties online zal brengen;
  • hoe je ervoor zorgt dat je de deelnemers actief betrekt tijdens de sessie.

Je kunt daarvoor de volgende sjablonen gebruiken:

Niet duidelijk hoe je het sjabloon moet invullen? Bekijk een fictief voorbeeld voor hoofdanimator.
 

Werk indien gewenst met 2 versies

Om de werklast voor de verenigingen meer te spreiden mag je de aanvraag voor de online sessies in verschillende delen aan het departement bezorgen.

 • In de 1ste versie moet je wel al aangeven welke sessies jouw vereniging online wenst te organiseren. De sessies hoeven nog niet concreet uitgewerkt te zijn.
 • In een volgende versie bezorg je ons dan de concrete uitwerking

  Opgelet: verlies de deadline voor het tijdig inbrengen in de KAVO-tool niet uit het oog (2 weken voor de start van de online sessies) en houd ook rekening met de verwerkingstijd die het departement nodig heeft (een 3-tal dagen).

Bezorg die informatie via e-mail aan kadervorming.cjm@vlaanderen.be.

KAVO-tool

Wat gebeurt er daarna met je aanvraag? Wat moet jij nog doen?

 1. Het departement bekijkt of de sessies zich lenen tot het voorgestelde online format en deelt jouw vereniging via e-mail mee welke sessies ze online kan organiseren.
   
 2. Na goedkeuring door het departement voer je het cursusluik in de KAVO-tool in. Bij de adresgegevens van de cursus geef je aan waar de cursus zal plaatsvinden. In plaats van de straat post je de link naar de sessie. Bij de stad vul je online in.

  Opgelet! Zoals steeds maak je het adres van de cursus publiek. Voorzie in het digitale platform dus een manier om de inhoud af te schermen (met een wachtwoord, iemand die deelnemers toegang verleent, … ).

Decretale bepalingen

Alle online cursussen moeten uiteraard voldoen aan de bepalingen van het decreet:

 • Minimaal 4 deelnemers wonen het cursusluik in kwestie online bij. De vereniging moet de aanwezigheid ook registreren om het gevolgde aantal cursusuren per deelnemer te kunnen aantonen.
 • Er zijn steeds voldoende cursusbegeleiders aanwezig die de sessie mee volgen en ondersteunen. Net als bij een cursus die offline plaatsvindt, is de hoofdverantwoordelijke tijdens de online sessies standby of begeleidt hij of zij mee de sessie. De cursusbegeleiders en hoofdverantwoordelijke voldoen aan de voorgeschreven begeleiderscriteria.
 • Er is meldingsplicht. Je moet het online cursusluik 2 weken voor de start ervan in de KAVO-tool invoeren.
 • We merken dat er bij de online cursussen veel mooie en creatieve werkvormen gehanteerd worden. Werkvormen zoals podcasts en preteaching worden als cursusmateriaal beschouwd, maar tellen  niet mee als cursusuren wanneer ze individueel en op een vrij moment doorlopen worden. Bijgevolg moet je deze onderdelen ook niet inbrengen in de KAVO-tool. Het achteraf bespreken van de aangeboden inhoud of erover reflecteren in groep maakt uiteraard wél deel uit van de cursusuren.