Overslaan en naar de inhoud gaan
Integratiebeleid Integratiebeleid

Integratiebeleid

Het integratiebeleid is een zaak van alle beleidsdomeinen, dat is ingeschreven in het integratie- en inburgeringsdecreet van 2013. Daarom is er ook een beleidsplan van de Vlaamse overheid als geheel. Het horizontaal integratiebeleidsplan focust op het verkleinen van de herkomstkloof: de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst is op vele domeinen slechter dan deze van personen van Belgische herkomst.

De ambtelijke Commissie Integratiebeleid binnen de Vlaamse overheid zorgde voor de voorbereiding van het horizontaal integratiebeleidsplan en volgt de acties verder op. In de Commissie Integratiebeleid zetelen experten uit de entiteiten van de Vlaamse overheid, ook Minderhedenforum, VVSG en VGC zijn er in vertegenwoordigd.

Horizontaal integratiebeleidsplan

Momenteel worden de horizontale beleidsplannen herbekeken. Dit item wordt geüpdatet zodra er meer duidelijkheid is.

Vragen

Heb je vragen over het integratiebeleid?
Contacteer Janne Vermeesch: janne.vermeesch@vlaanderen.be - 02 553 41 52