Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanbevelingen instrumenten JKB

In het kader van prioriteit 3 van het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 (JKP), nl. Engagement aan de samenleving door vrijwillige inzet, heeft het Departement Cultuur, Jeugd en Media het project “Reflector 2.0: Beleidsparticipatie als een katalysator van een overheidsbreed jeugd- en kinderrechtenperspectief” uitbesteed aan Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI).   

Reflector 2.0 moet Vlaamse beleidsmakers bewustmaken van het belang van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren en hen de nodige tools aanreiken om de jeugd bij hun beleidswerk te betrekken. Beleidsparticipatie versterken en aanmoedigen is een belangrijke doelstelling uit het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.  

Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd om de instrumenten van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid (JKB) te versterken en beter op elkaar af te stemmen. De aanbevelingen hebben betrekking op:     

  • de aanspreekpunten JKB;      

  • het horizontaal overleg;    

  • het verticaal overleg;     

  • het kind- en jongereneffectrapport (JoKER);     

  • het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP).   

Bovenstaande instrumenten zijn essentieel voor het waarborgen van kinderrechten in Vlaanderen. Ondanks de sterke, decretale basis die deze instrumenten bieden is er nog steeds ruimte voor verbetering om hun effectiviteit te maximaliseren. Als we de instrumenten beter op elkaar afstemmen, kunnen we een meer geïntegreerde en effectieve aanpak van kinderrechten in Vlaanderen realiseren.  

Reflector 2.0 positioneert Vlaanderen als een voorbeeld op zowel bovenlokaal als Europees niveau in beleidsparticipatie. Een geoptimaliseerde werking van de instrumenten zorgt voor een betere implementatie van kinderrechten en een verbeterde situatie voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen.  

Lees hier de aanbevelingen van het rapport