Overslaan en naar de inhoud gaan

Rapportering JKP

De Vlaamse Regering brengt al sinds 1998 verslag uit over de implementatie van het Kinderrechtenverdrag.

Sinds 2006 is die verslaggeving geïntegreerd in de verslaggeving over de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en wordt er een globaal jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten opgemaakt.

Bij decreet van 20 januari 2012 werd de jaarlijkse verslaggeving vervangen door een tussentijds rapport en een eindrapport.

Eindrapport JKP 2020-2024

Op 17 mei 2024 keurde de Vlaamse Regering het eindrapport van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024 definitief goed. Het eindrapport is een verslag van de uitvoering van het JKP 2020-2024. Ontdek welke acties genomen werden om de doelstellingen uit het plan te bereiken.

Tussentijds rapport JKP 2020-2024

Op 17 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering het tussentijds rapport goed over de uitvoering van het JKP. Ontdek hieronder wat er in de periode september 2020 – december 2021 ondernomen is.

Eindrapport Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019

Na advies van de Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat keurde de Vlaamse Regering op 3 mei 2019 het eindrapport van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 definitief goed. Het werd nog voor de verkiezingen door de minister van Jeugd bezorgd aan het Vlaams Parlement en het Kinderrechtencommissariaat.

Op 30 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering het tussentijds rapport en de bijgevoegde acties goed.

Vroegere verslagen

Wil je meer informatie i.v.m. de verslaggeving over de vorige Vlaamse jeugd(werk)beleidsplannen of Vlaamse actieplannen kinderrechten, neem dan contact op met team Jeugd.