Overslaan en naar de inhoud gaan
Media Media

Onderzoek en publicaties

Jaarlijkse waarderingsmeting regionale televisieomroeporganisaties

Het onderzoeksbureau Podium Perception Management (PPM) leverde van 2012 tot en met 2017 jaarlijks een wetenschappelijk onderbouwd waarderingsrapport van de journaals en informatieprogramma’s aan van de Vlaamse regionale televisieomroepen. Het waarderingsrapport 2017 geeft een zicht op de evolutie van deze cijfergegevens doorheen de tijd.

Sinds de nieuw afgesloten samenwerkingsovereenkomst staan de regionale omroepen zelf in voor de jaarlijkse meting. NORTV kreeg daarvoor in 2018 en 2019 een jaarlijkse subsidie.  

Studie leefbaarheid regionale televisieomroepen / Evaluatie samenwerkingsovereenkomsten

Eind 2016 bezorgde PPM ons de studie over de leefbaarheid van de Vlaamse regionale televisieomroepen. Dit onderzoek nam de impact onder de loep van de samenwerkingsovereenkomsten 2012-2016, en van de decretale bepalingen rond leefbaarheid en bereik.

Er ging speciale aandacht naar onderlinge samenwerking, de waardering van de journaals en informatieprogramma’s, het individuele bereik van de omroepen en de digitale opportuniteiten. Op basis van de studie, gaven de onderzoekers tendensen, aandachtspunten en aanbevelingen weer voor het beleid.