Overslaan en naar de inhoud gaan
Media Media

Onderzoek en publicaties

Studie 'Naar een mediawijs Vlaanderen' (2021)

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van het Instituut voor Mediastudies (KU Leuven) en bevat tal van aanbevelingen om het beleid rond mediawijsheid in Vlaanderen te verbeteren. 

Aanbevelingen

De onderzoekers wijzen op de vele goede initiatieven die al worden genomen, maar waarschuwen ook voor een te versnipperd beleid. Heel concreet moet er beter worden samengewerkt tussen de media- en onderwijssector. Hierin kan volgens de onderzoekers het kenniscentrum Mediawijs een prominentere rol opnemen als netwerkorganisatie, door alle mediawijze initiatieven van partnerorganisaties beter te coördineren en te stroomlijnen. Daarnaast kunnen ze duurzame partnerschappen met overkoepelende organisaties stimuleren in tal van sectoren: bibliotheken, mediabedrijven, jeugd en cultuurorganisaties, …  

Ook vragen de onderzoekers om een sterkere focus op mediawijsheid. Het huidige ‘Mediawijs Competentiemodel’ dat Mediawijs hanteert, kan daarvoor verder worden uitgebouwd. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de succesvolle Mediacoach-opleiding. Deze opleiding richt zich tot professionelen die hun organisatie een versnelling hoger willen laten schakelen op het vlak van digitale media en mediawijsheid. De opleiding zal zich verder specialiseren en kan inhoudelijk aangepast worden afhankelijk van de doelgroep, zoals het jeugdwerk. 

Het beleid moet volgens de onderzoekers ook inzetten op kwetsbare groepen

Rapport

Jaarlijkse waarderingsmeting regionale televisieomroeporganisaties

Het onderzoeksbureau Podium Perception Management (PPM) leverde van 2012 tot en met 2017 jaarlijks een wetenschappelijk onderbouwd waarderingsrapport van de journaals en informatieprogramma’s aan van de Vlaamse regionale televisieomroepen. Het waarderingsrapport 2017 geeft een zicht op de evolutie van deze cijfergegevens doorheen de tijd.

Sinds de nieuw afgesloten samenwerkingsovereenkomst staan de regionale omroepen zelf in voor de jaarlijkse meting. NORTV kreeg daarvoor in 2018 en 2019 een jaarlijkse subsidie.  

Studie leefbaarheid regionale televisieomroepen / Evaluatie samenwerkingsovereenkomsten

Eind 2016 bezorgde PPM ons de studie over de leefbaarheid van de Vlaamse regionale televisieomroepen. Dit onderzoek nam de impact onder de loep van de samenwerkingsovereenkomsten 2012-2016, en van de decretale bepalingen rond leefbaarheid en bereik.

Er ging speciale aandacht naar onderlinge samenwerking, de waardering van de journaals en informatieprogramma’s, het individuele bereik van de omroepen en de digitale opportuniteiten. Op basis van de studie, gaven de onderzoekers tendensen, aandachtspunten en aanbevelingen weer voor het beleid.