Overslaan en naar de inhoud gaan

Regionale televisieomroepen

Wat

De regionale televisieomroepen hebben volgens het Mediadecreet (art. 151 en art. 165 e.v.) een specifieke opdracht rond de communicatie naar de bevolking en de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio’s.

Een regionale omroep bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners door nieuws en achtergrondinformatie uit de eigen streek te leveren, informatieve, ontspannende en culturele programma’s te brengen, en daarbij in te zoomen op plaatselijke evenementen, het historische en culturele erfgoed en de natuurlijke leefomgeving van de regio.

Voor de periode 2018-2022 werd met de regionale televisieomroepen en NORTV een meerjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Voor 2023 werd deze samenwerkingsovereenkomst met 1 jaar verlengd met een addendum. Dit addendum regelt naast de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst ook de toekenning van extra middelen voor de professionalisering van NORTV én het opzetten van gemeenschappelijke samenwerkingsinitiatieven tussen de regionale televisieomroepen. Deze specifieke doelstellingen komen voort uit de conceptnota ‘Toekomst regionale mediaorganisaties’ die op 15 juli 2022 voor akkoord op de Vlaamse Regering werd gebracht.

In 2024 gaan nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor de periode 2024-2028 van start. Hiermee wordt ingezet op de verdere verankering van de belangrijke positie van de regionale omroepen, naast  een toekomstgerichte aanpak en een verdere professionalisering. Via deze samenwerkingsovereenkomst wordt verder uitvoering gegeven aan de conceptnota ‘Toekomst regionale mediaorganisaties’, die ook vertaald wordt naar een aanpassing van het Mediadecreet met uitvoeringsbesluit.

Toelage

2018-2022

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst 2018-2022 kregen de regionale televisieomroepen een werkingssubsidie van 185.100 euro per omroep per jaar. In 2020 werd op de toelagen van alle begunstigden een eenmalige besparing van 6% toegepast. In 2021 werd die besparing teruggeschroefd. 

RTV kreeg als enige omroep een extra toelage van 25.000 euro omdat zij twee ontkoppelde nieuwsuitzendingen verzorgt (RTV Kempen en RTV Mechelen). Ook het overkoepelend orgaan NORTV kreeg op basis van de meerjarenovereenkomst een subsidie voor het organiseren van een jaarlijkse waarderingsmeting van alle omroepen.  Die toelage bedroeg 20.000 euro per jaar.

Aanvullende subsidie voor 2023

Voor 2023 werd de regulier vooropgestelde werkingssubsidie van de samenwerkingsovereenkomst 2018-2022 opnieuw toegekend. Hierbovenop werd 347.000 euro (= 34.700 euro per regionale televisieomroep) toegekend voor het opzetten van gemeenschappelijke samenwerkingsinitiatieven tussen de regionale televisieomroepen inzake de digitale ontsluiting en het uitbouwen van een crossmediale aanpak.

Aan NORTV werd additioneel 160.000 euro toegekend voor de professionalisering van NORTV en de samenwerking tussen de omroepen verder te bevorderen.

In 2023 kregen de regionale televisieomroepen tenslotte nog een aanvullende energiecompensatiemaatregel van 200.000 euro toegekend. Dit budget werd gelijkmatig verdeeld over de regionale televisieomroepen die hiervoor in aanmerking komen.

Bereikvergoeding

Een heel belangrijke inkomstenbron voor de Vlaamse regionale televisieomroeporganisaties (excl. Vlaams Brusselse Media (BRUZZ)) is de bereikvergoeding van de dienstenverdelers Proximus, Telenet, Orange en NethysDeze bereikvergoeding staat los van de steunmaatregel die vanuit mediabeleid wordt toegekend maar wordt wel ten aanzien van de diensterverdelers opgelegd via artikel 166/1.§2. van het mediadecreet.

Voor extra en nieuwe initiatieven die buiten de samenwerkingsovereenkomst vallen, verwijzen we naar

Raadpleeg ook de recente onderzoeksrapporten en publicaties over regionale televisie.