Overslaan en naar de inhoud gaan
Media Media

Regionale televisieomroepen

Wat

De regionale televisieomroepen hebben volgens het Mediadecreet (art. 165 e.v.) een specifieke opdracht rond de communicatie naar de bevolking en de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio’s.

Een regionale omroep bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners door nieuws en achtergrondinformatie uit de eigen streek te leveren, informatieve, ontspannende en culturele programma’s te brengen, en daarbij in te zoomen op plaatselijke evenementen, het historische en culturele erfgoed en de natuurlijke leefomgeving van de regio.

Met de huidige samenwerkingsovereenkomst (2018-2022) streven de Vlaamse regionale televisieomroepen bovendien naar een goede onderlinge verstandhouding en nauwe samenwerkingsrelatie met elkaar en andere actoren, met het oog op het verbeteren en garanderen van hun economische leefbaarheid en de uitvoering van hun maatschappelijke opdracht.

Het overkoepelende orgaan NORTV moet de onderlinge relaties bevorderen en samenwerking bevorderen op het vlak van reclamewerving. Daarnaast treedt ze op als coördinator in de ontwikkeling van een crossmediaal meetsysteem op maat van de regionale omroepen.

Toelage

Op basis van de in 2018 vernieuwde samenwerkingsovereenkomst krijgen de regionale omroepen ook de komende jaren een werkingssubsidie.

Volgens de bepalingen in de overeenkomst bedraagt de ondersteuning 185.100 euro per omroep per jaar.  RTV krijgt als enige omroep een extra toelage van 25.000 euro omdat zij twee ontkoppelde nieuwsuitzendingen verzorgt (RTV Kempen en RTV Mechelen). Ook het overkoepelend orgaan NORTV krijgt op basis van de meerjarenovereenkomst een subsidie voor het organiseren van een jaarlijkse waarderingsmeting van alle omroepen.  Die toelage bedraagt 20.000 euro per jaar.

In 2020 werd op de toelagen van alle begunstigden een eenmalige besparing van 6% toegepast. In 2021 werd die besparing teruggeschroefd. 

Tot slot ontvangen de Vlaamse regionale televisieomroeporganisaties (excl. Vlaams Brusselse Media (BRUZZ)) ook een bereikvergoeding van de dienstenverdelers Proximus, Telenet, Orange en Nethys.

Voor extra en nieuwe initiatieven die buiten de samenwerkingsovereenkomst vallen, verwijzen we naar

Raadpleeg ook de recente onderzoeksrapporten en publicaties over regionale televisie.