Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

1 miljoen euro extra voor amateurkunstenorganisaties

De minister van Cultuur maakt 1.065.000 euro extra middelen vrij voor de ondersteuning van 9 amateurkunstenorganisaties voor de periode 2022-2026. Dat is een stijging van 13 % ten opzichte van de huidige werkingssubsidies. Met die extra steun zullen ze hun werking in de volgende beleidsperiode verder kunnen ontplooien.

Het gaat om de organisaties BREEDBEELD, Creatief Schrijven, Danspunt, Koor&Stem, Kunstwerkt, Muziekmozaïek, OPENDOEK, VI.BE en VLAMO. Ze ondersteunen en coördineren elk een door de overheid erkende kunstdiscipline en hebben als taak lokale amateurkunstenverenigingen en individuele kunstbeoefenaars te informeren, begeleiden en stimuleren. Zo ontstaat er vernieuwing, verjonging en verbreding van de sector. Elke organisatie werkt voor heel Vlaanderen, om zoveel mogelijk verenigingen en kunstbeoefenaars te bereiken.

Toneelgezelschap

Focus op talentontwikkeling

Alle 9 organisaties dienden in het voorjaar een financieel behoefteplan in. Daarin zetten ze hun inhoudelijke ambities voor de komende beleidsperiode uiteen, evenals het kostenplaatje dat daaraan verbonden is.

Centrale thema's daarin waren onder andere een (verdere) focus op talentontwikkeling, advies en ondersteuning voor de kunstbeoefenaars of organisatie van projecten en evenementen. Kortom: de verdere uitbouw van een werking op maat van de amateurkunstenaar

Foto: Toneel Tijl - The Beauty Queen © Geert De Mesmaeker

Extra steun voor verdere ontplooiing

De organisaties vroegen bijna 2 miljoen euro méér subsidies, wat een stijging van 24 % zou betekenen ten opzichte van de huidige werkingssubsidies.

Het departement beoordeelde de plannen en ging in dialoog met de organisaties tijdens speciaal daarvoor georganiseerde hearings. Op basis daarvan formuleerden we een advies aan de minister van Cultuur, waarbij we ook rekening hielden met de resultaten van de visitaties in 2019.

Daarop besliste de minister om 1.065.000 euro extra vrij te maken. Daarmee kunnen de organisaties hun werking  continueren en verder ontplooien in de periode 2022-2026. Vanaf 2022 gaat er zo elk jaar ruim 9 miljoen euro naar de ondersteuning van de 9 amateurkunstenorganisaties.

De organisaties zijn intussen volop bezig met de opmaak van hun beleidsplan 2022-2026, dat ze voor eind dit jaar bij het departement moeten indienen.

Amateurkunstenorganisaties: werkingssubsidies 2022-2026

Bekijk de afzonderlijke bedragen per organisatie