Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

1 miljoen euro voor sociaal-culturele projecten die inzetten op lezen

Leesbevordering is dé maatschappelijke uitdaging voor de Vlaamse Regering. Daarom maakt de minister van Cultuur dit jaar 1 miljoen euro vrij voor sociaal-culturele projecten die lezen, leesvaardigheid en leesplezier stimuleren. Wil jij daar met jouw organisatie op inzetten? Dan kom je misschien in aanmerking voor een projectsubsidie. Nog tot en met 15 juli kun je een projectvoorstel indienen.

handen houden boeken in de lucht

Leesbevordering als maatschappelijke uitdaging

Elk jaar kiest de Vlaamse Regering een prioritaire maatschappelijke uitdaging, waarrond organisaties sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling kunnen uitwerken. De Vlaamse minister van Cultuur besliste om het bestaande budget van 431.000 euro met 569.000 euro (voormalige DAC-middelen) te verhogen naar een totaalbudget van 1 miljoen euro

Met deze extra financiële injectie wil de minister het belang van leesbevordering als maatschappelijke uitdaging versterken en het sociaal-cultureel volwassenenwerk en andere (sociaal-culturele) organisaties extra stimuleren om met deze uitdaging aan de slag te gaan.

Krachten bundelen binnen het Leesoffensief

De uitdaging van 2023 kadert in het Leesoffensief, dat in 2021 werd gelanceerd als reactie op de dalende cijfers voor leesmotivatie en leesvaardigheid. Lezen is een basiscompetentie en een voorwaarde om jezelf te kunnen ontplooien en voluit te participeren aan de samenleving. Daarom richt het Leesoffensief zich tot elke Vlaming, van jong tot oud. Bijzondere aandacht gaat naar jongere kinderen die nog niet kunnen lezen, zwakke of moeilijke lezers, en niet-lezers.

De strategische doelstellingen van het Leesoffensief werden hertaald in 50 concrete acties, verspreid over de diverse beleidsdomeinen, en worden getrokken door het Departement Onderwijs en Vorming, het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Zo is er op zondag 23 april, Wereldboekendag, de eerste editie van Vlaanderenleestdag. Ontdek alle activiteiten op vlaanderenleestdag.be.

Ruimte voor experiment en innovatie

Behalve op het sociaal-culturele karakter van het project en de zakelijke kwaliteit van het projectdossier zullen de aanvragen dus ook beoordeeld worden op hun bijdrage aan leesbevordering. Zoals in de vorige aanvraagrondes komen ook projecten in aanmerking die een bijdrage leveren aan de laboratoriumrol binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk en dus maatschappelijke innovatie stimuleren.

De focus van een project kan dan op een van de twee thema’s (laboratoriumrol of leesbevordering) liggen, of op een combinatie van beide. De uitdaging leesbevordering geldt voor de aanvraagronde van 2023. Projecten kunnen vanaf 1 januari 2024 starten.

Subsidies voor sociaal-culturele projecten

Lees meer over de projectoproep: voor wie? hoe aanvragen?