Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

130 miljoen euro voor bouwproject nieuw M HKA

De Vlaamse Regering keurde op 21 april het bijgestelde projectbudget voor de studie en de bouw van een nieuw M HKA goed. Het gaat in totaal om 130 miljoen euro. Daarnaast start de regering met de zoektocht naar een ontwerpteam voor het nieuwe gebouw.

Om de rijke kunstcollectie van de Vlaamse Gemeenschap te ontsluiten is een geoptimaliseerde infrastructuur nodig. Dit nieuwbouwproject focust op de presentatie van hedendaagse kunst en kunstpraktijk in een internationale context. Zo zet Vlaanderen een volgende stap in de ontsluiting van zijn eigen collecties en draagt het bij aan de inhaalbeweging voor het cultureel-erfgoedveld. 

hedendaagse kunstwerk op grond museum

Cultureel-erfgoedinstelling met internationale ambities

M HKA is momenteel gehuisvest in een verbouwde en uitgebreide graansilo aan de Leuvenstraat in de Antwerpse Zuidwijk. Het museum kampt helaas met een aantal infrastructurele gebreken en limieten. Als Vlaamse cultureel-erfgoedinstelling moet M HKA uitblinken in zijn museumwerking. Uit verschillende vooronderzoeken is gebleken dat de huidige huisvesting daarvoor niet voldoet.  De Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van de infrastructuur en van het grootste deel van de collectie van M HKA.  

De stad Antwerpen en de Vlaamse Regering beslisten eerder al om M HKA op het Zuid in Antwerpen te houden. Het nieuwe museumgebouw komt op de plaats van het Hof van Beroep, ter hoogte van de Zuidersluis, centraal op de as van het nieuwe Zuidpark. 

Om de internationale ambities van het museum waar te maken is er een projectbudget van 130 miljoen euro voor de studie en de bouw van een nieuw M HKA. Tot en met 2024 voorziet de Vlaamse begroting 14,5 miljoen euro voor de nodige studiecontracten. De volgende regering zal het resterende bedrag vrijmaken.   

Innovatie en participatie

In het nieuwe museumgebouw zal er ruimte zijn voor vooruitstrevend kunstwetenschappelijk onderzoek, voor behoud en beheer van de collectie en voor innovatieve productie. Het museum heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie, met een programmatie voor een breed publiek en met oog voor participatie van diverse gemeenschappen. Ook digitale verhalen moeten een plek krijgen in het nieuwe museum. 

nieuwe gevel M HKA

Nieuwe inzichten, nieuwe omstandigheden, nieuw budget

De ambities van de Vlaamse overheid als opdrachtgever van het bouwproject evolueerden sinds de vorige procedure in 2019. Zo kwam duurzaamheid nog hoger op de agenda te staan. Inmiddels startte de stad Antwerpen de procedure om een specifiek Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de projectsite te ontwikkelen. Ook M HKA stelde zijn ambities scherp voor het toekomstige museum. Er kwamen verschillende inzichten voort uit deze oefeningen en uit de voorstellen van de eerste architectuurwedstrijd. Daarnaast zijn de economische omstandigheden gewijzigd en zijn de bouwkosten sterk gestegen. Al die elementen zorgden ervoor dat het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met het museum het programma opnieuw onder de loep nam en optimaliseerde.    

Werken in bouwteam

De Vlaamse overheid zal voor de uitvoering van de studieopdracht samenwerken in een bouwteam. Dat is een projectgebonden samenwerkingsvorm die is samengesteld uit de aanbestedende overheid, het gekozen ontwerpteam en de gekozen aannemer voor de opdracht voor werken. Het ontwerpteam en de aannemer worden gekozen via afzonderlijke opdrachten, waardoor de procedure duidelijk verschilt van een design-and-buildformule. Elke bouwteamgenoot behoudt zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en er gaat bijzondere aandacht naar de onafhankelijkheid van het ontwerpteam.  

In de loop van dit jaar zal de Vlaamse overheid de overheidsopdracht voor de aanstelling van een ontwerpteam publiceren. De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de procedure. De Vlaamse Regering streeft naar architecturale topkwaliteit en hoopt dat er naast internationale architecten ook heel wat Vlaamse ontwerpbureaus hun kans zullen wagen.  De overheidsopdracht voor de aanstelling van een aannemer zal in de volgende legislatuur gepubliceerd worden.